Spring til indhold

Ny ansøgningsfrist for Grøn Pulje

Fristen for ansøgninger til Grøn Pulje er forlænget frem til 1. marts 2023.

Fristen for ansøgninger til den nyoprettede Grønne Pulje i Vordingborg Kommune er udskudt. Det betyder, at puljen kan søges frem til den 1. marts 2023. Midler fra puljen kan søges til almennyttige projekter, der omhandler natur.

Som noget nyt er det lovpligtigt for opstillere af vedvarende energianlæg at indbetale et beløb svarende til størrelsen på anlægget til den nyoprettede Grønne Pulje, der administreres af kommunen.


Midlerne fra puljen kan blandt andet søges til: 

  • Øget adgang til natur
  • Anlæggelse af stier
  • Tilgængelighed i naturen
  • Naturgenopretning
  • Beplantning
  • Vild med vilje
  • Biodiversitet
  • Arrangementer
  • Undervisningsmateriale/undervisningsforløb

Med tilslutningen af solcelleanlægget i Barmosen består Grøn Pulje nu af 3,36 mio. kr. Midlerne fra puljen skal gå til grønne og almennyttige projekter og initiativer i nærhed til de områder, hvor der enten er eller kommer til at være vedvarende energianlæg. Indtil videre består puljen af penge indbetalt af opstillerne af solceller i Barmosen, men der planlægges også for flere anlæg ved Ørslev, Høvdingsgård og Køng Mose. Puljen kommer altså til at vokse i takt med, at flere anlæg bliver sluttet til nettet.

Efter informationsmødet, der blev afholdt d. 6. december har kommunen besluttet at flytte ansøgningsfristen til d. 1. marts 2023. 

Du kan læse mere om ansøgningskriterier, og -procedure her.

Hvis du har spørgsmål til Grøn Pulje, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Laurits Monty på laamo@vordingborg.dk