Spring til indhold

Ny aftale om konfirmationsforberedelse

Enig kommunalbestyrelse godkendte aftale om konfirmationsforberdelse for de kommende år.

En ny aftale mellem Stege-Vordingborg Provsti og Vordingborg Kommune om konfirmationsforberedelsen på kommunens folkeskoler, er nu på plads.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 27. januar 2021, at konfirmationsundervisningen fremadrettet placeres på 8. klassetrin i kommunens folkeskoler.

Forud for kommunalbestyrelsens beslutning, har der været en proces, hvor et forhandlingsudvalg bestående af præster under Stege-Vordingborg Provsti og embedsmænd i Vordingborg Kommune, har drøftet ønskerne til placering af konfirmationsforberedelsen, og i fællesskab har udarbejdet et aftalegrundlag.

Provst Mette Magnussen, Stege-Vordingborg Provsti, er glad for at forhandlingerne er landet:

”Det er til alles bedste, at vi har fået en aftale plads for de kommende års konfirmationsundervisning, som både fungerer for præsterne og for skolerne,” siger hun.

I første omgang var der lagt op til at den nye aftale skulle træde i kraft ved begyndelsen af skoleåret 2021/22. Kommunalbestyrelsen valgte dog at udskyde aftalen et år, hvilket Nikolaj W. Reichel, formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie i Vordingborg Kommune, er begejstret for:

”Det var en rigtig fin og konstruktiv drøftelse kommunalbestyrelsen havde. Personligt er jeg glad for, at beslutningen om at rykke aftalen et år frem. Det vil nemlig betyde, at konfirmationerne kan gennemføres uden ændringer i både dette og kommende skoleår, så de familier, der allerede har planlagt eller er i gang med at planlægge konfirmation, ikke skal ændre deres aftaler. Og så vil det have den sidegevinst, at den udskrivning, som en konfirmation ofte kan være, kan fungere som en hjælpende hånd til de brancher, for eksempel catering, festlokaler med videre, der på grund af corona er hårdt trængt.”

Aftalen træder i kraft ved indgangen til skoleåret 2023/24, hvilket indebærer, at det første hold 8. klasser, der skal konfirmeres efter denne aftale, begynder deres konfirmationsundervisning omkring 1.september 2023.

Skoleåret 2022/23 vil være konfirmationsfrit år, undtaget på Møn, hvor konfirmationen allerede foregår i 8.klasse.

I skoleårene 2020/21 og 2021/22 vil konfirmationsundervisningen forsætte uforandret, i 8. klasse på Møn Skole og i 7. klasse på øvrige folkeskoler i Vordingborg Kommune.

I skoleåret 2023/24 begynder konfirmationsundervisningen omkring 1.september. Derudover er der planlagt én årlige temadag, som placeres på den sidste dag før Palmesøndag.

Konfirmationsundervisningen placeres som udgangspunkt i de første morgentimer, medmindre andet aftales lokalt mellem den enkelte præst og skole.