Spring til indhold

Nu afsluttes cykelstien mellem Køng og Bårse

Sidste etape af arbejdet med cykelstien påbegyndes ultimo november.

Nu igangsættes den sidste del af anlægsarbejdet med en cykelsti fra Køng til Bårse, nemlig strækningen gennem Gl. Lundby.

Den resterende del af projektet har desværre taget lidt længere tid end forventet, grundet ændringer i planlægningen og godkendelser. Det har været nødvendigt grundet de fredede bygninger og et behov for, at indarbejde vejens bredde.

Arbejdet, der udføres i november og starten af december, handler primært om at ændre fortov til cykelareal langs kirkemuren, samt oprettelse af to fodgængerfelter.

Når projektet er endeligt afsluttet, så er det nødvendigt at flytte enkelte gadelamper og anlægge nye vejbump, som er tilpasset den nye hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

Arbejdet forventes påbegyndt onsdag den 23. november og afsluttes med asfaltarbejde den 5-7. december.

Under arbejdet med ændring af fortov til cykelsti, vil der kun være et spor farbart. Trafikken vil blive reguleret med lyssignal.

Fodgængerfeltet vil blive etableret til foråret 2023, da denne årstid giver den bedste kvalitet af malerarbejdet med de hvide felter.

Vi beklager de gener arbejdet periodisk kan medføre, men det er nødvendigt for at komme i mål med projektet og skabe et godt resultat til byens borgere og besøgende.