Spring til indhold

Nominér kandidater til Frivillig Fredag

Nu kan du nominere dine kandidater til årets to frivillig-priser.

Vordingborg Kommune vil igen i år gerne hædre de frivillige, der gør en forskel i vores kommune. Det sker ved at uddele to priser ”Årets Frivillig” og ”Årets Lokale Initiativ”.

Men hvem skal have priserne? Skal det være ildsjælen i håndboldklubben? Besøgsvennen? Eller hende/ham, der holder forsamlingshuset i gang? Og hvilket lokalt initiativ eller projekt har gjort en forskel i dit lokalområde og fortjener ekstra anerkendelse?

Det kan du være med til at bestemme ved at nominere den kandidat, som du synes fortjener at blive hædret.

Du nominerer din kandidat ved at gå ind på vordingborg.dk/frivillig. Det skal ske inden den 8. august 2022.
Alle nominerede får direkte besked.

Det er Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati, som afgør, hvem der vinder priserne.

Vinderne kåres på Frivillig Fredag den 30. september i DGI Huset Vordingborg.

Formand for styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati Martin Graff Jørgensen glæder sig til at hædre de frivillige.

”Det er blevet en rigtig god tradition, at vi afholder ”Frivillig Fredag” hvert år og på den festdag, hvor alle frivillige inviteres, uddeler priser for særlige initiativer.

Uden de mange frivillige ville vi være et amputeret samfund, hvor rigtigt meget af det, der får et samfund til at hænge sammen ikke ville fungere. De gør en kæmpe indsats både i foreningslivet, på det humanitære område, i kulturlivet og mange andre steder. Det er dem som får idrætsforeningerne til at fungere, det er dem som gør den ekstra indsats for vores ældre, det er dem som hjælper børn og unge som mentorer eller med lektierne, det er den frivillige i bestyrelsen, og i denne tid jo også dem, som hjælper med at lave aktiviteter for de fordrevne ukrainere i vores kommune, og det er mange mange flere.

Så er der nogen, som fortjener både en festdag på ”Frivillig Fredag” og at blive hædret, så er det de frivillige,” siger Martin Graff Jørgensen.

Blandt indstillingerne til ”Årets Frivillig” lægges der særlig vægt på, at den eller de frivillige:

  • lægger energien i at igangsætte nye initiativer
  • viser vejen med overskud og engagement
  • har gå-på-modet til at føre en ny idé ud i livet
  • gør det frivillige arbejde aktuelt og nærværende
  • inddrager og motiverer flere frivillige

Blandt indstillingerne til ”Årets Lokale Initiativ lægges der særlig vægt på, at personen, gruppen, foreningen eller lokalsamfundet har:

  • været medvirkende til at understøtte den lokale fællesskabsfølelse
  • motiveret flere til at være med i fællesskabet
  • skabt gode rammer for et samarbejde på tværs af frivillige/foreninger
  • gjort en ekstra indsats for fællesskabet
  • været gode til at skabe rammerne om det gode sted at bo og arbejde