Spring til indhold

Nedsætter Ukraine task-force

Skal koordinere de mange opgaver omkring modtagelse af flygtninge.

En hurtigt arbejdende task-force er gået i gang med at løse de opgaver, som kommunen står overfor i forbindelse med flygtningestrømmen fra det krigsramte Ukraine. Samtidig er der oprettet en hjemmeside, som anviser hvordan man kan hjælpe som privatperson.

Vordingborg Kommune har den 2. marts nedsat en task-force, som skal koordinere de opgaver og spørgsmål, som følger med de mange tusinde ukrainere, som flygter fra krigen i deres hjemland.

Task-forcen består af kommunaldirektør Kristina Sloth. direktør Mads Young Christensen, som er formand for Task-forcen, chef for Kultur, Fritid og Udvikling Ole Hampenberg, sekretariatschef Helle Munk, chef for Borger- og Arbejdsmarked Lotte Svilling samt en lille håndfuld administrative medarbejdere fra blandt andet integrationsteamet, ejendomsområdet og kommunikation.

Vordingborg Kommune skulle modtage op imod et par hundrede ukrainske flygtninge i løbet af den nærmeste tid. I samarbejde med politiet er der iværksat et hurtigt arbejde med at finde lokationer, hvor der er mulighed for at indlogere dem.

”Der er mange opgaver der skal løses hurtigt, og det er vi i gang med. Samtidig får vi rigtigt mange henvendelser fra borgere, som ønsker at støtte de ukrainske flygtninge på den ene eller anden måde, og dem skal vi selvfølgelig også tage stilling til” siger Mads Young Christensen. Han understreger dog, at der er en del henvendelser, som kommunen ikke har mulighed for at gå ind i eller være med til at løse. Det drejer sig blandt andet om indsamling af tøj eller andet samt videreformidling af eventuelle kontante støttebeløb.

”Vi har faktisk heller ikke lov til at anvise til privat indkvartering og betale udgifter i forbindelse med det. Vi arbejder på, at få et samarbejde op at stå med en af de store hjælpeorganisationer. siger Mads Young Christensen.

I forbindelse med støtten til Ukraine har Vordingborg Kommune oprettet en hjemmeside, hvor man kan læse hvordan man har mulighed for at støtte. Siden tilgås fra forsiden af Vordingborg Kommunes hjemmeside Vordingborg.dk.