Spring til indhold

Natur og Miljøpris uddelt

Tre ildsjæle fik prisen for deres indsats til bevarelse af sommerfugle og frøer.

Borgmester Mikael Smed overrakte fredag d. 10. september kommunens Natur og Miljøpris for 2020 til tre ildsjæle. 

Natur og Miljøprisen gik til arbejdet med at bevare en speciel og helt igennem spektakulær sommerfugl, og en mangeårig indsats for at sikre fremtiden for en lille frø-art.

Prismodtagerne er: Per Stadel Nielsen og Jørn Bittcher for deres bevaringsarbejde med den sortplettede blåfugl på Møn. Kåre Fog for hans arbejde med at bevare løvfrøen i Sydsjælland.

I sin tale fortalte borgmesteren at visionen for Vordingborg Kommune er at den skal være Danmarks grønneste naturkommune, og at prisvinderne i år har vist hvordan en ihærdig indsats kan hjælpe små bestande, som er truede og sårbare.

Efter borgmester Mikael Smeds tale overrakte han og viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen til hver af prismodtagerne et diplom. Lykke Jensen havde malet og brændt keramiske plader med frø-motiver til Kåre Fog. Marian Johansen-Ellis havde to billeder af blomstrende overdrev og den sortplettede blåfugl til hhv. Per Stadel Nielsen og Jørn Bittcher. Ud overe diplom og kunstværker blev der også uddelt bøgerne ”De Smukkeste Kyster” og ”Historisk Botanisk Have Vordingborg” samt en buket blomster til de tre prisvindere.

Omkring 25 personer deltog i prisuddelingen, og det er borgere og foreninger i kommunen, som har indstillet kandidater til årets pris, som i år blev uddelt for tredje gang.

Natur og Miljøprisen udtrykker Kommunalbestyrelsens ønske om at vise sin anerkendelse af borgere, samarbejder, foreninger, organisationer eller erhverv, der gennem deres virke gør en særlig indsats for at gøre kommunen grønnere.

Du kan læse mere om de spændende og sjældne arter her, og bl.a. blåfuglens helt fantastiske levevis: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/loevfroe/

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/insekter/sortplettet-blaafugl/

Fototekst: Fra venstre: borgmester Mikael Smed, viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen, paddeekspert Kåre Fog. Derefter sommerfugleeksperterne Per Stadel Nielsen og Jørn Bittcher. Fotograf: Mads Brinck Lillelund.