Spring til indhold

Møde om frivillig hjælp til ukrainere

Mødet skal koordinere den frivillige indsats.

Det er rigtigt glædeligt, at mange borgere og foreninger tilbyder at hjælpe de fordrevne ukrainere i Vordingborg Kommune. Men det kan være svært for den enkelte forening, frivillige mv, at danne sig et overblik over, hvor man bedst kan hjælpe og hvad behovene er.

Derfor inviterer Vordingborg Kommune til møde:

Torsdag den 21. april kl. 19.00 – 21.00

I DGI-Huset, Hallen Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg

Vores ønske er, at man som fordreven ukrainer ikke bare skal føle sig godt modtaget, men også at vi fremadrettet sikrer nogle forhold, som kan få deres hverdag til at fungere på bedste vis. Derfor er håbet, at vi på mødet kan finde nogle fælles platforme/fora blandt foreninger, frivillige, organisationer mv. og få samstemt den civile indsats, så det bedst bliver til gavn for de fordrevne ukrainere.

På mødet vil der være et område med caféborde, hvor forskellige organisationer og frivillige, som vi ved allerede er i gang med opgaven, er klar til at drøfte det aktuelle behov og eventuelt modtage hjælp til det. Derudover vil det være muligt for andre frivillige, som allerede er i gang med, eller i færd med at iværksætte initiativer, at få stillet et cafébord til rådighed. Desuden bliver det muligt at snakke sammen med andre frivillige og netværke på tværs.

Mødet tolkes som udgangspunkt ikke, men der vil være tolk til stede, hvis der er behov for det.

Som indledning til mødet vil der kort blive orienteret om Vordingborg kommunes initiativer, herunder blandt andet om velkomstcenteret, ligesom der kort vil blive orienteret om muligheder for at komme på arbejdsmarkedet, velfærdsydelser samt hvordan vi arbejder med at sikre dagtilbud og skolegang til børnene.

Tilmelding med navn/forening og antal personer der kommer senest mandag den 18. april. Tilmelding skal ske her.