Spring til indhold

Minivandrefestival i Møn Biosfæreområde

Prøv 10 natursafari oplevelser.

Vordingborg Kommune inviterer i Maj-Juni måned borgere, gæster og biosfæreambassadører til Mini-vandrefestival og natursafari i Møn Biosfære området.

På vandrefestivalen kan folk i alle aldre gratis prøve 10 nye natursafari temaoplevelser i Møn Biosfære. På udvalgte temaruter, der i vandrefestivalens program guides af kommunens naturvejledere, vil folk kunne opleve både særlig natur og kultur og flere steder møde lokale foreninger og biosfæreambassadører.

Natursafarioplevelserne inspirerer til ”sporløs færd” i naturen. Minivandrefestivalen består af ti guidede ture der introducerer temaerne og områderne for natursafarioplevelserne. Deltagerne opfordres til at afprøve turene og give deres mening til kende.

Til hver af de ti natursafarioplevelser er der udarbejdet en folder. Der er i folderne lagt vægt på temaer og lokalområder, som er interessante og lærerige naturmæssigt. Desuden giver ruterne gode alternativer til de meget besøgte eller sårbare naturlokaliteter i biosfæren. Folderne har dermed også et bæredygtighedsperspektiv om at passe på naturen i biosfæren. Samtidig er der tænkt ind at give de besøgende på natursafari en oplevelse af god adgang til faciliteter og for nogle af ruterne tilgængelighed for folk i kørestol fx ved adgang til kystoplevelser eller fuglekiggeri.

Oplevelserne har til hensigt at skabe begejstring ved at være i naturen, øge de besøgendes kendskab til Biosfæreområdets unikke natur og viden om hvordan vi kan passe på naturen. Temaerne er fx oplevelser ved vandet, vilde bier, lege i naturen eller naturen i mørket.

Find de 10 digitale natursafari foldere på Vordingborg Kommunes hjemmeside: vordingborg.dk/biosfære/oplev/natursafari/

Folderne kan downloades, udprintes og tages med ud på natursafari.

Nogle af lokaliteterne har desuden formidlingsskilte om fx vilde bier, vild mad og Dark Sky oplevelser. Find fx VILD MAD- skiltet på P-pladsen på Toftevej ved Hegnede Skov nord for Stege og lær om hvilke vilde spiselige arter du kan plukke der.

Katrine Ohm Dietrich, som er biosfærekoordinator i Møn Biosfære glæder sig over samarbejdet mellem naturvejledere og lokale frivillige, der har lagt tid og frivillige indsatser i det omfattende Mini- vandrefestivalprogram:

”Stor anerkendelse til at foreninger og biosfæreambassadører fx Møn Sportsdykkerklub, Bogø Møllelaug og Møn spejderne stiller op sammen med kommunens naturvejledere til denne minivandrefestival og er med til at give deltagerne en særlig oplevelse på disse 10 natursafariture i hele maj og juni måned. Der er ingen tilmelding til Mini-vandrefestivalen, det er gratis og folk kan bare møde op”.