Spring til indhold

Minister så på grøn omstilling i Vordingborg Kommune

Biogasanlæg og Salsbjerggård fik besøg.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn lagde torsdag den 4. november vejen forbi Vordingborg Kommune for at besøge Nature Energys biogasanlæg i Køng sammen med borgmester Mikael Smed og medlemmer af kommunens udvalg for klima og miljø.

Efter besøget hos Nature Energy kørte ministeren og kommunalpolitikerne videre til Salsbjerggård, som er en af de lokale, økologiske landmænd, der får glæde af det nye anlæg. For det er de lokale fødevareproducenter, der skal levere biomasse til det nye biogasanlæg, og når biogassen er produceret, kommer biomassen retur til landmanden, hvor den afgassede biomasse skal bruges som grøn, klimavenlig gødning, hvilket er en vigtig forudsætning for den økologiske fødevareproduktion.

”Siden udarbejdelsen af vores første klimaregnskab i 2012 har vi arbejdet målrettet hen mod at lykkes med at producere den mælk i verden der har det laveste klimaaftryk. Med etableringen af biogasselskabet i Køng får vi en yderligere reduktionsmulighed af klimagasser og dermed en styrkelse af vores markedsposition, som gør, at vi nu tør fortsætte med at investere i en fremtidig mælkeproduktion med lav klimapåvirkning” siger Søren Madsen, som driver det økologiske landbrug på Salsbjerggård.

Biogasanlægget i Køng, der forventes færdigbygget i begyndelsen af 2022, vil kunne producere 20 mio. m3 biogas om året. Det svarer til, at biogasanlægget laver energi nok til at op mod 80% af alle biler i kommunen kører CO2-neutralt.

Den klimavenlige biogas som bliver produceret på anlægget kan blandt andet anvendes til at gøre produktionen grøn i den energitunge industri eller til at gøre den tunge transport mere klimavenlig.

Borgmester Mikael Smed glæder sig over, at Nature Energy har valgt at investere ca. 300 mio. kr. i anlægget, der sikrer nye lokale arbejdspladser i området:

”Vi har stort fokus på klima og grøn energi i Vordingborg Kommune. Derfor er vi glade for at kunne huse Nature Energys kommende biogasanlæg i Køng, som kommer til at levere store mængder lokalproduceret biogas og nye grønne arbejdspladser til hele Vordingborg Kommune, Det kommer ikke kun til at gavne os lokalt, men er også et vigtigt bidrag til det nationale mål om at 70 procent af det totale gasforbrug i 2030 skal bestå af CO2-neutral biogas” siger Mikael Smed.

Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy, glæder sig over besøget fra ministeren og Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer samt deres interesse for biogassens grønne potentiale.

”Jeg vil gerne sende en stor tak til både fødevareminister Rasmus Prehn og politikerne fra Vordingborg Kommune for i dag at lægge vejen forbi vores biogasanlæg i Køng. Når anlægget snart står færdigt, vil vi kunne sætte yderligere skub i den grønne omstilling, og vi vil kunne forsyne erhvervslivet med lokalt produceret biogas, sikre lokale arbejdspladser og sende grøn gødning retur til det lokale landbrug,” siger Ole Hvelplund.

Fakta om biogasanlægget i Køng

• Biogas er en CO2-neutral energikilde, der produceres af biologisk affald fra landbrug, industri og husholdninger.

• Biogasanlægget i Køng er en stor, grøn investering på samlet over 300 millioner kr.

• CO2-besparelsen fra biogasanlægget bliver på op mod 40.000 tons om året.

• Anlægget forventes færdigbygget i begyndelsen af 2022.

Fakta om Salsbjerggård

• Salsbjerggård er ejet af landmand Søren Madsen, som bliver en af de lokale aftagere af den grønne biomasse fra det nye biogasanlæg.

• Søren Madsen har foretaget nyinvesteringer i forbindelse med etableringen af biogasanlægget i Køng og har tilegnet sig nye arbejdsmetoder i økologisk stordrift fra New Zealand.

• Salsbjerggård driver 700 hektar jord.

• Med den seneste udvidelse får det økologiske landbrug plads til 800 Jerseykøer og kommer op på 14 medarbejdere.

Foto: Maria Tuxen Hedegaard