Spring til indhold

Millioner til indfasning af minimumsnormeringer

Udvalget for Børn, Unge og Familie har fordelt pengene.

I finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 er afsat i alt 1 mia. kr. til kommunerne til indfasning af minimumsnormeringer i 2022.

Vordingborg kommune modtager 6,2 mio. kr. til formålet i 2022. Tilskuddet skal gå til kommunale institutioner, private institutioner, puljeordninger og indgå i beregningen af forældrebetaling.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2022 er det besluttet at 2,7 mio. kr. af tilskuddet til bruges til at dække budgetunderskud på dagtilbudsområdet. De resterende 3,5 mio. kr., skal fordeles på institutionerne og er budget der ligger ud over deres ordinære budget.

Udvalget for Børn, Unge og Familie har besluttet, at hver institution fra puljen modtager  et grundtilskud på 70.000 kr. og et variabelt tilskud afhængigt at antallet af budgetterede vuggestue og børnehavebørn, det samme gælder for puljeordningen. Private institutioner får del i pulje som følge af et forøget tilskud pr. indmeldt barn.

Puljen har været fordelt efter samme princip i 2020 og 2021.