Spring til indhold

Miljøminister besøger Vordingborg

Miljøminister Lea Wermelin skal se på vild bynatur i Vordingborg.

Mandag den 4. oktober har borgmester Mikael Smed og 1. viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen den glæde at vise miljøminister Lea Wermelin et udpluk af de initiativer der er lavet i forbindelse med konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune: #dkvild.

Der er lavet en lang række initiativer som både skal fremme biodiversiteten på kommunens egne arealer, men også indsatser der skal motivere borgere og virksomheder til at give naturen plads.

”Vi glæder os til at byde Lea Wermelin rigtig hjertelig velkommen til Vordingborg Kommune og vise hende den mangfoldige natur vi arbejder med. Vordingborg Kommune arbejder for at fremme biodiversiteten på mange måder, eksempelvis er Trellemarken, som vi skal besøge, blevet vildere med hjælp fra skolebørn, der har været i praktik for at lære om vild natur” siger borgmester Mikael Smed og fortsætter ”Vordingborg Kommune er ambitiøse på Naturområdet. Byrådet har i den seneste budgetaftale sat mange nye midler af til arbejdet for en mere mangfoldig natur både på land og i vand”.

Den igangværende konkurrence som miljøministeren har taget initiativ til ligger således fint i tråd med den indsats der allerede er stor fokus på i Vordingborg Kommune.

Blandt de initiativer der skal vises frem og fortælles om kan nævnes:

- Trellemarken der er et Vild Med Vilje område, hvor der er lavet en lang række tiltag for vildere natur. Området er tilrettelagt sådan, at det aktivt formidles til borgerne hvordan de selv kan gå i gang.

- Skoleklasser har været i praktik i Vild Med Vilje og har været med til at udføre transformationen af Trellemarken. De har bl.a. sået vilde blomsterfrø og lavet kvashegn

- Uddannelse af kommunens driftspersonale. Når kommunen vil arbejde for mere biodiversitet på egne arealer, er det afgørende at driftspersonalet er klædt på til opgaven. Derfor er der løbende efteruddannelse af gartnere mv. På rundturen med Ministeren vil der være et stop ved driftsfolk i aktion der fortæller om ændrede rutiner.

- Tilbud til borgere. Kommunen tilbyder borgere at hjælpe dem i gang med at blive vildere: oplæg til landsbyer mv, med havevandringer, personlig rådgivning til større områder eksempelvis grundejerforeninger og kurser i at slå med le eller at samle frø.

- Samarbejder med landsbyer, grundejerforeninger og højskoler om at gøre deres områder vildere.

- Der arbejdes på at få hele Vordingborg Kommune certificeret som Unesco Biosfære område, ligesom Møn med øer blev det i 2017. Og dermed i samarbejde med borgerne, at få skabt endnu mere vild natur.

Program: Kl. 10.00 Miljøministeren Lea Wermelin ankommer og velkomst ved Mikael Smed

Kl. 10.05-10.35 Gåtur rundt på Trellemarken hvor initiativer vises frem

Kl. 10.35 -10.45 Presseevent: minister, borgmester og viceborgmester møder pressen