Spring til indhold

Mere pædagogisk personale i dagtilbuddene

Tilskud til indfasning af minimumsnormeringer er på vej.

Flere pædagoger er på vej til kommunale og private børnehaver og vuggestuer i Vordingborg Kommune.

Det er Folketingets pulje til indfasning af minimumsnormeringer, som er ved at være klar til udbetaling, og hvorfra Vordingborg Kommune i år forventer at modtage 4.398.000 kr.

Når private institutioner, som også er omfattet af ordningen, har fået deres del, er der 3.956.000 kr. til fordeling mellem de kommunale institutioner og 143.000 kr. til puljeordningen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. marts, at pengene fordeles med et grundtilskud på 70.000 kr. til alle kommunale daginstitutioner, mens de resterende midler fordeles i forhold til børnetal med dobbelttakst for vuggestuebørn og enkelttakst for børnehavebørn.

”Det er noget jeg har set frem til længe, og nu er pengene på vej, så vi hurtigst muligt kan gå i gang med at ansætte. Mere pædagogisk personale giver flere muligheder for kreative udfoldelser og gavner både børnehavebørn og vuggestuebørn,” siger formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie Nikolaj W. Reichel.

Da forældrenes betaling udgør 25 procent af udgifterne til det enkelte dagtilbud, ville det ekstra forbrug også udløse en forhøjelse af forældrebetalingen, men Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde forældrebetalingen for 2021, ved at sætte procenten ned fra 25 til 24. Dermed bliver det først i 2022, at taksten for pasning i dagtilbud kommer til at stige.

I modsætning til flere andre kommuner, hvor der er kritik af, at en stor del af pengene bruges på administration, så kan børneforældrene i Vordingborg Kommune glæde sig over, at på nær 20.000 kr. til en lovpligtig revision, så går alle pengene til mere personale i børnehaver og vuggestuer.

”I Vordingborg Kommune arbejder vi altid ud fra, at borgerne får mest mulig gavn og mindst mulig administration for pengene. Om det så er borgernes skattekroner, eller om det er tilskud fra puljer fx som denne til flere pædagoger. Det synes jeg er et godt arbejdsprincip,” siger borgmester Mikael Smed.