Spring til indhold

Mere musik i Folkeskolen

0.-3. klasse vil fremover få masser af musik på skemaet

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har på seneste udvalgsmøde besluttet at gøre den såkaldte ’Kompagnonundervisning’ til et permanent tilbud til alle 0. til 3. klasser i alle Vordingborg Kommunens folkeskoler.

Siden 2019 har man i 0. til 3. klasser i folkeskolerne i Vordingborg Kommune haft særlig fokus på musikundervisning. I tæt samarbejde med Vordingborg Musikskole har man udviklet en model, hvor klassens egen musiklærer og en musiklærer fra Vordingborg Musikskole underviser eleverne 20 uger årligt.

Samarbejdet er blevet evalueret og viser, at ’Kompagnonundervisning’ skaber øget kvalitet og større bredde i undervisningen samt mulighed for kompetencehævning for alle aktører i og omkring undervisningen.

Det tætte samarbejde har blandt andet resulteret i, at Vordingborg Musikskole det kommende skoleår vil varetage al musikundervisning for elever i 0. til 5. klasse på Stege skole. Desuden er Vordingborg musikskole målt på, hvor mange af kommunens 0-24 årige, der er elever på skolen, en af Danmarks mest populære musikskoler.

Den nuværende ordning er på den baggrund blevet gjort permanent. Musikordningen – Kompagnonundervisning koster i alt 450.000 kr. årligt.