Spring til indhold

Lokalplaner Ulvshales sommerhusområder og Nyord By

Der afholdes borgermøder i september.

I takt med at restriktionerne vedr. forsamlinger er blevet yderligere lempet, har vi besluttet at planlægge to borgermøder i september. Lokalplanforslagene for de tre områder i Ulvshale vil blive præsenteret og der vil blive modtaget input til lokalplanen for Nyord By forud for lokalplanforslagets politiske behandling.

Vi vil forklare og gennemgå forslagene, således at alle har mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser.

Planerne forventes vedtaget i december 2021 og i februar 2022.

Borgermøderne finder sted: tirsdag den 21. september for Nyordlokalplanen og torsdag den 23. september for Ulvshalelokalplanerne Begge dage kl. 19 - 21.30.

Så sæt gerne kryds i kalenderen - møderne afholdes i Foyeren i Mønshallerne, Platanvej 40, 4780 Stege

Tilmelding er nødvendig til kskn@vordingborg.dk  senest den 17. september.

Du kan læse om arbejdet med lokalplanerne og se lokalplanforslagene på https://www.vordingborg.dk/lokalplaner-ulvshale-og-nyord/