Spring til indhold

Lever allerede op til lovbundne krav om minimumnormeringer

På sigt forventes endnu bedre normeringer.

Den 7. august 2021 bragte DR en nyhed om, at 19 kommuner allerede havde ansat nok pædagoger til at leve op til de lovbundne krav om minimumsnormeringer, eller allerede har afsat midler til formålet. Det lovbundne krav om minimumsnormeringer, betyder at kommunerne er forpligtet til at sikre minimum én pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuen og én til seks børn i børnehaven.

På trods af, at Vordingborg Kommune ikke nævnes som en af de 19 kommuner i DR’s artikel, viser tal fra Danmarks Statistik, at Vordingborg Kommune allerede siden 2019, har levet op til Regeringens lovbundne krav om minimumsnormeringer i daginstitutioner, der ellers først gør sig gældende fra den 1. januar 2024.

Forventning om endnu bedre normeringer på sigt

Det forventes, at Vordingborg Kommune på sigt vil have endnu bedre normeringer end der stilles krav om fra Regeringens side, da der netop er blevet afsat yderligere penge til at øge normeringerne i kommunens daginstitutioner. Denne opnormering skal ses som led i arbejdet med Vordingborg Kommunes Børne- og Ungepolitik, der har som vision, at flest mulige børn og unge udvikler sig og trives.

De bedst mulige forudsætninger for børnenes udvikling og trivsel

Nikolaj W. Reichel, som er formand for Børne, Unge og Familieudvalget i Vordingborg Kommune, sætter stor pris på, at Vordingborg Kommune allerede nu er på Danmarkskortet med så god en nyhed:

”Opnormeringen af pædagoger på daginstitutionsområdet er en sejr for både børn, pædagoger og forældre. Jeg sætter stor pris på, at vi i Vordingborg Kommune allerede siden 2019 har levet op til Regeringens krav om minimumsnormeringer og ser samtidig frem til, at vi kan tilbyde endnu bedre normeringer og på den måde sikre, at pædagogerne får de bedst mulige forudsætninger for at styrke børnenes udvikling og trivsel i Vordingborg Kommune. Ved fortsat at fokusere på yderligere normering, har vi nu et endnu bedre grundlag for udvikling af vores dagtilbud til glæde for børn og forældre,”siger han.