Spring til indhold

Lendemark Hovedgade forskønnes

Arbejdet starter til januar.

Snart påbegyndes anlægsarbejdet der består i , at trafikdæmpe og forskønne Lendemark Hovedgade.

Anlægsarbejdet omfatter etablering af 7 vejbede/vejchikaner med blomster, hvor der plantes træer i 4 af dem i den østlige side, samt en fortovsrenovering i begge sider af gaden.

Arbejdet kan have betydning for dig der bor i området. Hele Lendemark Hovedgade og en del af sidevejene vil blive ændret til en 40 km/t zone.

Den samlede anlægsperiode forventes at være fra starten af januar 2021 til udgangen af maj 2021.

Vordingborg forsyning ønsker at renovere deres vandledning, i forbindelses med vores anlægsarbejde, så for at undgå dobbelt arbejde, vil begge arbejder foregå samtidigt. Det vil være nødvendigt at omlægge buskørslen i perioden, som vil blive ledt af Ny Ørnebjergvej og Kostervej. Lendemark Hovedgade vil blive lukket af etapevis for gennemkørende trafik, dog vil der være adgang for renovationsbiler og beboere kørsel.

Det kan desværre ikke garanteres, at der er plads til parkering foran alle ejendomme i anlægsperioden.

Vi håber alle der færdes i området, har forståelse for de gener arbejdet må medføre. De er nødvendige for at arbejdet kan finde sted.

Specielt for dig som grundejer på Lendemark hovedgade:

De nye fortove skal hæves for at sikre den ønskede lysning på vejen ved fremtidig udlægning af asfalt. Det betyder at der i skel til din grund kan forekomme tilpasningsarbejde i forhold til det nye niveau, som du som grundejer selv må udføre.

Der kan være tale om vejledende niveauforskel på ca. 10 cm.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder for henholdsvis:

Vordingborg Forsyning: Lars Hagbarth på mail: laha@vordingborgforsyning.dk

Vordingborg Kommune: Trine Lauritsen på mail: tgln@vordingborg.dk