Spring til indhold

Lempelser af besøgsrestriktioner

To pårørende mere må komme på besøg på plejecentre fra den 17. december kl. 16.

Styrelsen for Patientsikkerhed STPS har fra den 17. december kl. 16 lempet de besøgsrestriktioner de gav påbud om på alle plejecentre i Vordingborg Kommune tirsdag den 1. december.

Lempelsen betyder, at der fra den 17. december kl. 16 må komme yderligere to nære pårørende på besøg, udover den nære pårørende, som hidtil har haft adgang. Der må dog højst være to besøgende ad gangen, og besøget skal finde sted i beboerens egen bolig.

Besøgende følges til plejeboligen med mundbind og afspritning af hænder forinden.

Færden på fællesarealer er ikke tilladt under besøget.

Man må gerne tage sin pårørende med på besøg i familien, men det anbefales at have så få kontakter som muligt.

Har du symptomer på sygdom må du ikke komme på besøg.