Spring til indhold

Landsbypuljen understøtter Mern Områdefornyelse

Bygningsfornyelse med opkøb, nedrivning og indretning.

Den igangværende områdefornyelse for Mern, ”Det grå” og ”Det grønne kryds” nærmer sig sin afslutning, hvor der primært resterer en afsluttende etablering af en plads/bytorv ved siden af købmanden.

Indretningen af bytorvet er i gang, og forventes afsluttes inden årsskiftet, - eventuelt med en afsluttende tilplantning i det tidlige forår 2022.

Som supplement til områdefornyelsen, er det med Landsbypuljen muligt at understøtte med bygningsforny-else af ejendomme der ligger i tilknytning til den egentlige områdefornyelse, der foregår på de i forvejen offentlige arealer, - veje, fortove, pladser etc.

Denne mulighed for finansiering med Landsbypuljen er anvendt i forbindelse med opkøb af ejendommen Kalvehavevej 4, (hvor bytorvet placeres) og den efterfølgende nedrivning af bygningerne.

Det gælder også for Landsbypuljen, at der kan afholdes omkostninger til indretning af offentligt tilgængelige byrum på grun-den efter nedrivning, hvilket puljen medvirker til, som supplement til de i forvejen afsatte midler i områdefor-nyelsen.