Spring til indhold

Længere høringsperiode i bæredygtigt skolevæsen

Den offentlige høring udskydes og forlænges.

Børne- og Familieudvalget godkendte på deres møde den 8. juni, at perioden for den offentlige høring af skolestruktur dels udskydes, dels at høringsperioden forlænges.

I den tids- og handleplan for bæredygtigt skolevæsen, som udvalget godkendte tilbage i februar måned, var der lagt op til, at der skulle ligge en beslutning om skolestruktur klar i juni, og at arbejdet med en ny skolestruktur derefter skulle indgå i kommunalbestyrelsens prioriteringer omkring budgettet for 2023.

For at give mulighed for en bredere involvering og længere høringsperiode, har Børne- og Familieudvalget bedt administrationen om en revideret tids- og handleplan, som altså er den, udvalget nu har godkendt. Som en del af planen er det nu også besluttet, at der den 22. juni afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen omkring bæredygtigt skolevæsen, lige som der er lagt op til, at der holdes fyraftensmøder med medarbejdere på skolerne, og at eleverne ligeledes får mulighed for at blive hørt.

Ifølge planen skal Børne- og Familieudvalget behandle et første udkast til et kommende scenarie for skolestruktur på mødet den 7. september.