Spring til indhold

Kortere sagsbehandlingstider for byggesager

Kommunens borger og virksomheder får bedre service og hurtigere svar.

Borgere og virksomheder, der søger byggetilladelse i Vordingborg Kommune, får hurtigere svar end tidligere. Det viser opgørelse over kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager i første kvartal 2021, som er blevet behandlet i Udvalget for Klima og Miljø den 4.maj 2021.

Selv om antallet af ansøgninger er steget med 49% i første kvartal af 2021 kontra samme periode i sidste år, er den gennemsnitlig sagsbehandlingstid faldet med ca. 28 dage: fra 58 dage i 1. kvartal 2020 til lidt under 30 dage i 1. kvartal 2021.

Byggesager opdeles i fem kategorier. Ifølge kommunens servicemålsstatistik for byggesager i perioden fra 1. januar til 31. marts 2021 er tallene:

• For simple konstruktioner med et servicemål på 40 dage. Vordingborg Kommunes sagsbehandlingstid er 24 dage.

• Enfamilieshuse har et servicemål på 40 dage. Vordingborg Kommunes sagsbehandlingstid er 30 dage.

• Industri-og lagerbygninger har et servicemål på 50 dage. Vordingborg Kommunes sagsbehandlingstid er 29 dage.

• Etagebyggeri, erhverv har et servicemål på 50 dage. Vordingborg Kommunes sagsbehandlingstid er 16 dage.

• For Etagebyggeri, bolig er servicemålet 60 dage. Vordingborg Kommunes sagsbehandlingstid er 4 dage.

Vordingborg Kommune arbejder løbende med at sikre endnu bedre service for borgere og virksomheder. Der er flere spændene projekter i pipeline, som bl.a. omhandler vejledende møder for rådgiver og borger, som skal søge om byggetilladelse, smidigt flow for sagsforløb og yderligere digitalisering af sagsbehandlingsprocesser.