Spring til indhold

Køng Museum indgår ny aftale med Vordingborg Kommune

Skal fremover drives som et kommunalt frivilligt museum.

Fremadrettet er Køng museum ikke længere organiseret under Museum SydØstDanmark, men skal af Køng Museums Støtteforening drives som et kommunalt frivilligt museum.

Et kommunalt frivilligt egnsmuseum drives af en forening med godkendte vedtægter samt en demokratisk valgt bestyrelse.

Køng Museum arbejder målrettet med formidling og fokus på et stykke unik danmarkshistorie i relation til vævekunst, tekstil og design og giver de besøgende et indblik i vigtige elementer fra den lokale historie eksempelvis igennem arbejdende værksteder, arrangementer, udstillinger, foredrag, omvisninger el. lignende.

For at kunne formidle den samlede historie omkring den tidlige industrialisering i Køng, har Køng Museums Støtteforening ønsket, at Spinderiskolen kunne blive inddraget som en del af Køng Museum. Den er vigtig og interessant i formidlingen ikke mindst til folkeskoleelever.