Spring til indhold

Kommunens Arkitekturpris og Bevaringspris 2021

Uddeling sker den 11. oktober og alle er velkomne.

Efter et års coronapause uddeler Vordingborg Kommune den 11. oktober igen priser for nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet og for kvalificeret bevaring og restaurering af kommunens fysiske omgivelser.

Udvalget for Bygningspræmiering i Vordingborg Kommune uddeler ved et offentligt arrangement den 11. oktober Vordingborg Kommunes Arkitekturpris og Bevaringspris 2021.

Udvalget består af tre medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, to medlemmer fra Akademisk Arkitektforening, samt af en repræsentant fra hver af facaderådene og bevaringsforeningerne.

Priserne uddeles normalt hvert andet år, men grundet landets nedlukning i forbindelse med COVID-19 blev arrangementet desværre aflyst i 2020.

riserne kan tildeles for nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet, interessante og smukke nye byrum, samt for kvalificeret bevaring og restaurering af kommunens fysiske omgivelser.

Præmieringsudvalget har i år besluttet at uddele to arkitekturpriser for særlig gode og forbilledlige nybygninger og en bevaringspris for et smukt restaureret byggeri.

”Det er med stor glæde, at vi igen kan afholde bygningspræmiering i Vordingborg Kommune, og med ikke mindre end 22 indstillinger har der været kamp om priserne i år. Præmieringsudvalget har ud af de mange indstillinger valgt 3 projekter som modtagere af hovedpræmierne, og vi håber, mange vil møde op og overvære prisuddelingerne,” siger præmieringsudvalgets formand Michael Larsen, som også er formand for kommunens Udvalg for Plan og Teknik.

Prisuddelingerne sker mandag den 11.oktober 2021, kl. 18 - 20 på restaurant Borgen på Danmarks Borgcenter, Slotsruinen 1 i Vordingborg.

Det samlede program for præmieringsaftenen ser ud som følger:

• Præmieoverrækkelse i kommunens præmieringsordning, v. Bo Manderup-Jensen, medlem af Udvalget for Plan og Teknik og medlem af Præmieringsudvalget.

• Oplæg v. modtagere af arkitekturpris og bevaringspris

Der er gratis adgang til præmieringsaftenen, og alle er velkomne!