Spring til indhold

Kom til indvielse af Mern Bytorv

Lørdag den 7. maj kl. 13:30 er der officiel indvielse.

Mern Lokalforum og Vordingborg Kommune inviterer alle interesserede til den officielle indvielse af Mern Bytorv og hele områdefornyelsen i Mern.

Lørdag den 7. maj holdes den officiele indvielse af den nu (næsten) færdiggjorte områdefornyelse i byen. Det vil ske på det nye bytorv ved siden af købmanden kl. 13.30.

Vordingborg Kommunes Borgmester Mikael Smed åbner torvet officielt. Til arrangementet vil der være lidt at spise og drikke, musik og ikke mindst, en hyggelig eftermiddag mellem naboer.

Områdefornyelsen er skabt sammen med borgerne i Mern. En borgerdrevet proces har ført til det resultat vi ser i dag, med et synligt fysisk og visuelt løft af byen, der også har motiveret private til renovering af ejendomme og boliger.

Bytorvet er etableret efter nedrivning af en nedslidt ejendom ved siden af købmanden, der nu markerer byens center.

Bytorvet er den sidste del af de større projekter i områdefornyelsen. Byens veje og fortove er fornyet efter opgravning til den nye kloakering, der også har forskønnet byen, og er indpasset i områdefornyelsens program med blandt andet træer og trafikdæmpning.

Mern Lokalforum og Vordingborg Kommune ser frem til, at indvie torvet og områdefornyelsen med byens borgere og andre interesserede.