Spring til indhold

Klassedysten var en succes

God evaluering giver forventning om ny Klassedyst i 2022.

Elever i udskolingen får formentlig mulighed for at deltage i Klassedysten igen i 2022. Klassedysten er nemlig blevet evalueret henover sommeren, og den viser overordnet stor tilfredshed med konkurrencen.

I Klassedysten skulle eleverne tælle skridt og kunne på den måde vinde individuelle præmier og fælles oplevelsespræmier til klassen. De skulle blot gå et vis antal skridt hver uge for at deltage i lodtrækninger om præmierne.

Klassedysten blev iværksat i kølvandet af coronanedlukningen og skulle hjælpe udskolingseleverne i folkeskolen til at bevæge sig mere og samtidigt styrke sammenhold og samvær i klasserne.

Evalueringen viser overordnet, at Klassedysten 2021 på de aktive skoler har fungeret godt og efter hensigten. Og derfor forventes konkurrencen afviklet igen i foråret 2022 som en målrettet sundheds- og bevægelsesindsats. Samtidig arbejdes der mod deltagelse af alle skoler med udskolingsklasser, da den i det nye skoleår kan planlægges i god tid.

Opfindelsen ”Hotspots” virkede godt

Som en del af konkurrencen blev der opsat 21 såkaldte Hotspots, som eleverne kunne gå til og ”tagge” med deres mobiler. På den måde kunne de få lodder til lodtrækning om gavekort til de lokale butikker. Og flere end 1.200 gange blev disse Hotspots besøgt i løbet af de uger, konkurrencen løb.

Andre erfaringer fra Klassedysten

Der var særdeles stor tilfredshed med konkurrencen blandt de lærere, som deltog i konkurrencen. Samtlige adspurgte lærere ønsker en lignende konkurrence gentaget. Samtidig vurderer flere lærere, at en række elever har bevæget sig mere end normalt på grund af Klassedysten. Eleverne har ligeledes overvejende været glade for konkurrencen.

I alt har eleverne gået ca. 76. mio skridt, svarende til 1,25 gange rundt om jorden.

Ved evt. ny konkurrence skal der være endnu flere Hotspots tæt på skolerne. Man kan overveje at tælle flere bevægelsesformer end gang med.

Der opleves generelt stor tilfredshed med præmierne, der primært var oplevelses- og bevægelsesbaserede. Det vurderes, at det netop var de oplevelsesbaserede præmier, som eleverne var mest glade for.

Det kan overvejes at udvide konkurrencen til også at omfatte 6. årgang.