Spring til indhold

Junior Ranger som fritidsjob for unge på Møn

Et pilotprojekt skal vise unge, at der er muligheder inden for turismen.

Vordingborg Ungdomsskole kører til sommer et pilotprojekt, der skal vise de unge, at der er job- og fremtidsmuligheder inden for turismeerhvervet.  

Formålet med projekt 'Junior-Rangers' er henholdsvis at få turisme på skoleskemaet og etablere meningsfulde fritidsjob for unge på Møn inden for turismeerhvervet.

Projektet er udviklet med inspiration fra projektet ”Møn Rangers”. Møn Rangers er voksne, der er ansat af Vordingborg Kommunes til at understøtte og servicere turister og mønboerne ved at guide, vej vise, opsamle affald og på anden vis supervisere det gode sommerliv på Møn.

Som Junior-ranger vil de unge arbejde med tilsvarende opgaver i forhold til at understøtte bæredygtig turisme på Møn og dermed konkret få opbygget en række kompetencer, der kan understøtte deres personlige, faglige og sociale udvikling.

Sekundært er projektets formål at skabe større viden om og interesse for turisme som erhverv. Junior-Rangers er et pilotprojekt, der består af to delelementer:

  1. Undervisningsforløb i turisme som branche på Møn Skole
  2. Ordinært fritidsjob som Junior-Ranger på Møn i sommeren 2022.

Når unge mennesker har et fritidsjob, har det en række positive betydninger. For det første oplever de unge at deltage i meningsfulde fællesskaber og indgå blandt kollegaer på en arbejdsplads. For det andet giver et fritidsjob unge erfaring med at engagere sig i et arbejde og udvider de unges horisont i forhold til uddannelses- og jobmuligheder. Desuden kan det at have et fritidsjob få betydning for de unges fremtidsovervejelser og kan spille en rolle i valgprocessen for nogle unge.

Kultur- og Fritidsudvalget har støttet pilotprojektet med 62.500 kr. Viser evalueringen af pilotprojektet gode resultater, ønsker udvalget, at initiativet indarbejdes som drift fremadrettet.