Spring til indhold

Info om hjælpen til Ukraine

Læs hvordan du kan støtte

Selvfølgelig støtter Vordingborg Kommune op bag Ukraines kamp for at forblive en uafhængig stat og ikke underlægge sig Rusland.

Det er en frihedskamp, som på sigt kan komme til at gælde endnu flere lande, hvis ikke vi samlet står imod den russiske aggression.

I Vordingborg Kommune er vi fuldt ud klar over, at også vi har et ansvar – ikke mindst for de mange tusinde ukrainere som i hast må forlade deres hjem og bolig, for at komme i sikkerhed. Derfor er vi også i gang med at finde mulige indkvarteringssteder til en del af dem.

Og de skal være meget velkomne.

Mikael Smed

Borgmester

 

Læs mere på ukraine.vordingborg.dk

 

Link til vigtige sider

Ny særlov mv ./Iнформація для громадян України

Officiel myndighedsside med oplysninger om bl.a den nye særlov, visumfrit ophold, visumansøgning, asyl mv.

Ofte stillede spørgsmål

Find svar på nogle af de mest stillede spørgsmål io forbindelse med de Ukrainske flygtninge.

Dansk Flygtningehjælps Hotline

Hotline for folk der vil hjælpe.
Du kan f.eks. få vejledning om hvilke rettigheder ukrainske statsborgere har i Danmark, eller få svar på andre spørgsmål man kan have i forhold til at hjælpe i den nuværende situation.

Asylrådgivning

Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling tilbyder rådgivning til asylansøgere,
flygtninge, indvandrere og andre, fx frivillige eller sagsbehandlere, som arbejder
med asyl og repatriering. De kan også rådgive og informere om retsstillingen
for ukrainere, som kommer til landet nu eller allerede er her.

Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper/rådgivning/tolke mv.

Dansk Flygtningehjælp har udvidet åbningstiderne i Frivilligrådgivningerne
Ukrainere kan få juridisk eller socialfaglig rådgivning om fx visum, familiesammenføring,
studie, arbejde, ydelser, mv., hos Dansk Flygtningehjælps
Frivilligrådgivning på e-mail: raadgivning.odense@drc.ngo eller tlf.: +45
60268101 (telefontid: mandag-fredag kl. 9-12).

Sådan kan du støtte Ukraine

I den nuværende situation har Ukraine stort behov for hjælp på flere områder.

I Vordingborg Kommune forventer vi at skulle modtage et endnu ukendt antal flygtninge fra Ukraine. Det er vi i gang med at forberede sammen med statslige myndigheder.

Vordingborg Kommune har ikke mulighed for at modtage og videreformidle donationer i form af fx tøj, sko, legetøj eller penge. Vi har ikke lige nu behov for privat indkvartering, ligesom vi ikke har lovmæssig hjemmel til at anvise ukrainske flygtninge til privat indkvartering og betale udgifter i den forbindelse. Skulle den mulighed og et behov senere opstå vil der blive orienteret om det i pressen og på kommunens hjemmeside.

Vi har derfor opsat nedenstående muligheder for dit ønske om at hjælpe de ukrainske flygtninge:

Tøj, sko, legetøj mv.

Ønsker du at donere tøj, sko, andre beklædningsgenstande eller legetøj bedes du henvende dig til en de store nødhjælpsorganisationer som fx Røde Kors for at høre nærmere om behovet, hvordan du bærer dig ad og hvor donationer eventuelt kan afleveres.

Penge

Ønsker du at donere penge kan det ske til flere forskellige hjælpeorganisationer, som hjælper direkte i Ukraine. Det er blandt andet:

Dansk Røde Kors

Folkekirkens Nødhjælp

Dansk Flygtningehjælp

Red barnet

Vil du hjælpe på Velkomstcentret på Møn?

Vordingborg Kommune har etableret et velkomstcenter, hvor ukrainere har mulighed for at tage ophold, mens de venter på at få behandlet deres opholdstilladelse i Udlændingestyrelsen.

Kender du til ukrainere i vores område, der står med et akut behov for hjælp, kan du ringe til +4521201549, så hjælper vi dig videre.

Vil du eller din forening hjælpe?

Praktiske opgaver

Vil du hjælpe med praktiske opgaver på Velkomstcentret på Møn, så kan du henvende dig til Dansk Folkehjælp tlf:70 22 02 30.

Aktiviteter

Hvis du vil hjælpe med aktiviteter, indsamlinger mv. kan du henvende dig til Dansk Røde Kors, Henrik Guhle, Mob 20 60 12 55  Mail: heguh@rodekors.dk

Privat indkvartering

Vordingborg Kommune er ved at undersøge mulighederne for at indkvartere flygtninge.

Vi arbejder på at få en aftale op at stå med en af de store nødhjælpsorganisationer.

Hvis du ønsker at stille bolig til rådighed kan du skrive til Ukraine@vordingborg.dk

Yderligere henvendelser

Vi håber at ovenstående har været nyttigt for dig. 

Har du spørgsmål kan du skrive til ukraine@vordingborg.dk

På forhånd tak for din støtte