Spring til indhold

Igangsættelse af analyse på dagtilbudsområdet

Er tilbuddene de rigtige steder og med den rigtige kapacitet?

På udvalgsmødet d. 6. april godkendte Børn- og Familieudvalget igangsættelse af analyse på dagtilbudsområdet. Analysen skal belyse om Vordingborg Kommune har dagtilbud de rigtige steder, med den rigtige kapacitet.

Formålet med en analyse af dagtilbudsområdet er at anskueliggøre, hvilke udfordringer der skal løses, for at kvaliteten i de enkelte dagtilbud kan styrkes samtidig med, at en økonomisk bæredygtighed på dagtilbudsområdet sikres.

Afsættet for analysen er, at der ses en tendens til at bosætningsmønstre i Vordingborg Kommune ændrer sig, og at der, både nu og fremadrettet, vil være en uoverensstemmelse mellem kapacitet og efterspørgsel i de nuværende daginstitutioner, hvis ikke der tænkes i nye rammer.

Ændringen i bosætningsmønstre betyder, at der er et øget pasningsbehov i nogle områder af kommunen samtidig med, at der i andre områder er et mindre behov for kapacitet end tidligere. Dette kommer til udtryk i meget varierende belægningsgrader i de forskellige kommunale daginstitutioner på tværs af kommunen, hvor nogle daginstitutioner er overbelagte, mens andre er underbelagte

Som en del af analysen, igangsættes der en matrikelgennemgang af alle kommunale daginstitutioner.

Administrationen forventer at kunne præsentere udvalget for et endeligt oplæg til løsningsforslag inden årets udgang.