Spring til indhold

Hvem fortjener Udsatterådsprisen i år?

Det kan du være med til at bestemme frem til 1. juli.

Hvem skal være den første, der modtager Vordingborg Kommunes Udsattepris?

Det kan du være med til at bestemme. Prisen uddeles på Folkemøde Møn 20. august i år.

Udsatterådet ville også uddele en pris sidste år, men det blev desværre aflyst på grund af corona-nedlukningen. Så nu er muligheden her igen.

Så vær med til at pege på en gruppe eller person i Vordingborg kommune, som hjælper socialt udsatte borgere. Det kan være mennesker, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof -eller alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution, vold eller lignende.

Der er rigtig mange personer og organisationer, som bidrager til at give socialt udsatte en stemme og øge deres livsvilkår og livskvalitet. De fortjener at få et klap på skulderen for deres indsats. Derfor har Udsatterådet en opfordring:

Hvis du kender en person eller gruppe, som fortjener ros og anerkendelse for deres frivillige arbejde for socialt udsatte, så indstil dem til årets pris. Prisen består af 2.500 kr. og en kunstgenstand.

Hvem kan indstilles

Prisen bliver givet til enkeltpersoner, virksomheder, offentlige arbejdspladser eller foreninger, der har medvirket til ét eller flere af følgende punkter:

• Styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe af mennesker i særligt vanskelige kår

• Skabt synlighed og opmærksomhed om en ellers overset problematik

• Synliggjort kvaliteten/værdierne ved frivilligt socialt arbejde

• Iværksat nyskabende aktiviteter for socialt udsatte grupper

Udsatterådet håber, at rigtig mange vil sende forslag.

Sådan gør du

Du kan sende dit forslag med navn på prismodtager og en begrundelse til Udsatterådet via e-mail udsatteradet@vordingborg.dk.

Fristen for indsendelse af forslag torsdag 1. juli 2010 kl. 12.00.

Husk at skrive kontaktoplysningerne på dig selv og den/dem du indstiller.

Overrækkelsen finder sted ved åbningen af Folkemøde Møn 20. august 2021 mellem klokken 16.