Spring til indhold

Hurtigere byggesagsbehandling i 2020

Gennemsnitstid faldet fra 68 til 39 dage.

I 2020 har kommunens byggesagsbehandlere arbejdet hårdt på at justere interne arbejdsgange, udarbejde byggeguides, tilbyde vejledning i nærområderne, afholde fyraftensmøder for rådgivere og meget mere. De initiativer har nu langsomt båret frugt, således at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag endte på 39 dage i 2020. Det er en markant forbedring i forhold til 2019, hvor det i gennemsnit tog 68 dage at få behandlet sin byggeansøgning.

I slutningen af 2020 kunne DI præsentere en undersøgelse, som viste, at Vordingborg Kommune havde rigtig lange sagsbehandlingstider på byggesagsområdet. Undersøgelsen er dog baseret på tal fra 2019. Formand for Klima- og Miljøudvalget Else-Marie Langballe Sørensen er derfor fortrøstningsfuld i forhold til næste års DI-undersøgelse.

”Med de resultater som vi kan se, at kommunes byggesagsbehandlere har leveret i 2020 har vi en forventning om, at næste års resultater bliver meget bedre” siger Else-Marie Langballe Sørensen.

Ud over at sagsbehandlingstiderne er faldet, så oplever borgere og erhvervsliv også stor tilfredshed med kommunes byggesagsbehandling. En netop afsluttet brugerundersøgelse viser, at 77,4 % enten er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med kommunes byggesagsbehandling.

Formand for Vordingborg Kommunes Udvalg for Turisme, Udvikling og Erhverv, Susan Thydal, er også meget tilfreds med fremgangen.

”Det betyder rigtig meget, at borgere og erhvervsliv har en god oplevelse, når de er i kontakt med vores byggesagsbehandlere. Lovgivningen inden for byggesagsområdet er gennem tiden blevet meget kompleks. Derfor er det vigtigt, at man hos os kan få den rette hjælp og vejledning, så man kan komme i mål med sit byggeprojekt.” forklarer Susan Thydal.

Med de mange initiativer på byggesagsområdet har kommunen en forventning om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil falde yderligere i 2021. Det skyldes, at 2020 er brugt på at implementere initiativerne, og den fulde effekt heraf vil derfor først slå helt igennem i det kommende år.

Kommunens byggesagsbehandlere kan mærke, at der er godt gang i byggeriet i Vordingborg Kommune. Hele 831 byggeansøgninger er det blevet til i 2020 mod 789 ansøgninger i 2019. Samtidig har sagsbehandlerne også truffet langt flere afgørelser i 2020, hvor i alt 648 afgørelser blev sendt afsted. Til sammenligning blev der udstedt 527 afgørelser i 2019.