Spring til indhold

Hjælper med at opspore smittekæder

Fem kommunale medarbejdere hjælper med at opspore lokale smittekæder og følge op på isolerede borgere.

Vordingborg Kommune har indgået en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, om at være behjælpelig med lokal smitteopsporing. Det betyder, at hvis den centrale smitteopsporingsenhed ikke kan få kontakt til en borger, som er konstateret smittet med Corona-virus, så overtager Vordingborg Kommune opgaven. Det samme gælder opkald til isolerede for at høre, om der er brug for hjælp.

”At få kontakt er vigtigt, dels for at sikre at borgeren går i i selvisolation og dels for at fastlægge smittekæderne, altså hvem borgeren har været i kontakt med, som derfor kan risikere at være smittet, Derfor var det også helt naturligt, at vi sagde ja til at hjælpe. Det er til gavn for os alle at få indkredset virussen og undgå yderligere smitte. Selvfølgelig bliver opgaven mindre, når der er få smittede, men det er vigtigt at vi er klar til at hjælpe, hvis smittetallet stiger igen,” siger borgmester Mikael Smed.

Indsatsen styres af kommunens hygiejnekonsulent og Vordingborg bibliotekerne har stillet fire medarbejdere til rådighed for den lokale smitteopsporing. De får hver morgen en liste fra Styrelsen for Patientsikkerhed med oplysninger om hvilke borgere i kommunen, som styrelsen ikke har kunne få kontakt med. Det er derefter kommunens opgave, at forsøge at få telefonisk kontakt med dem, og lykkes det ikke, så at iføre sig de nødvendige værnemidler og opsøge borgerne på deres adresser. Når der er opnået kontakt til borgeren, og man har fået oplysninger, om hvem borgeren har været i kontakt med, gives oplysningerne videre til Styrelsen for Patientsikkerhed. Borgeren kan selv vælge at orientere de nære kontakter, alternativt er det Styrelsen som orienterer de pågældende om deres risiko for at være blevet smittet, og opfordrer dem til at blive testet, og til at gå i selvisolation indtil testresultat foreligger,

De kommunale medarbejdere vil ligeledes orientere om, at det er muligt at få stillet en isolationsbolig til rådighed, dersom borgeren ikke kan selvisolere sig.