Spring til indhold

Havne godt besøgt af både og autocampere

2021 var en god sæson for de ni lystbådehavne.

I coronaens år, 2020, var der et fald i antallet at autocampister og gæstesejlere i Vordingborg Kommunes ni lystbådehavne. Det var primært de udenlandske gæster der manglede i besøgstallene.

En del af gæsterne er vendt tilbage i sæson 2021. Det afspejler sig tydeligt i sæsontallene for 2021, hvor især antallet af autocampister igen er opadgående.

”Op til sæsonstart var vi selvfølgelig spændte på, hvordan sæson 2021 ville forme sig. Som sommeren nærmede sig kunne vi heldigvis hurtigt se, at vi var på rette kurs. Både danske og udenlandske turister har i sommeren 2021 igen sat kursen mod farvandene der omgiver Vordingborg Kommune, som har Danmarks længste kyststrækning.

Vi er privilegeret, at vi har så mange forskellige farvande her i Vordingborg Kommune, med hver deres unikke indsejling til sejlerne. Det smukke Grønsund, den livlige Østersø og den unikke oplevelse det er, at anløbe Præstø Fjord. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Vi har haft besøg af næsten 17.600 gæstesejlere igennem sæsonen. Det er vi yderste tilfredse med efter en noget anderledes sæson i 2020” siger Michael Larsen, Formand for Udvalget for Plan og Teknik.

Vordingborg Kommunes lystbådehavne er nu ved at blive gjort klart til vintersæsonen. Det betyder blandt andet, at der bliver lukket for vandet, nogle toiletter og bade nedlukkes, broerne frostsikres og luftbobleanlæggene klargøres.

Vintersæsonen bruges på renoveringer, udviklingsprojekter, løbende driftsopgaver samt forberedelse til sæson 2022.

Der er stadig åbent for foreninger, erhverv og andre der bruger lystbådehavnene om vinteren. Og særligt en gruppe af gæster stopper ikke fordi det er vinter.

”Hele året igennem får vi besøg af mange autocampister, som ynder at tage ophold på vores lystbådehavne. De sidste fem år har vi, som mange andre havne, oplevet en markant stigning i antallet af autocampister. I 2020 har vi haft besøg af ikke mindre end næsten 2100 autocampister. Det er en fordobling fra 2016, hvor vi havde lige under 1000 autocampister på besøg hos vores lystbådehavne. Det øgede antal af autocampister stiller også nogle andre krav til vores faciliteter og arealer. Derfor har Plan- og Teknikudvalget besluttet et revideret administrationsgrundlag for autocampister, som gør, at der skabes plads til netop det segment, som ofte er tidligere sejlere, der nu foretrækker hjul frem for vand”, afslutter Michael Larsen.