Spring til indhold

Handleplan for specialundervisning og inklusion

Udmøntning af anbefalinger.

I skoleåret 2021/22 påbegyndes arbejdet med udmøntningen af anbefalingerne fra Komponents afrapportering af specialundervisning og inklusion i Vordingborg Kommune.

Der vil i det kommende arbejde være et særligt blik for, at Vordingborg Kommunes stærke inkluderende kultur fastholdes samtidig med at det sikres, at kommunens specialiserede skoletilbud har det antal pladser til rådighed, som er nødvendige.

Det overordnede afsæt er, at der skal fokuseres på et vedholdende økonomisk overblik, som tager højde for alle børns trivsel, læring og udvikling i et pædagogisk såvel som økonomisk perspektiv. Det skal på den måde sikres, at alle børn i Vordingborg Kommune bliver mødt på deres behov og forudsætninger.

Medarbejdere og ledere på skoleområdet har bidraget med viden til Komponents analyse, rapport og anbefalinger. Med mål og pejlemærker for bæredygtigt skolevæsen som visionsmæssigt grundlag, er der udarbejdet et forslag til en handleplan med fokus på, hvordan Komponents anbefalinger i dette skoleår skal omsættes fra mål til implementerbar praksis.

Forslaget til handleplan er blevet præsenteret for Udvalget for Børn, Unge og Familie på møde d. 8. september 2021.