Spring til indhold

Grundlovsceremoni

Tilmelding til grundlovsceremoni for nye statsborgere senest den 26. marts.

For at få dansk statsborgerskab skal du i en deltage i en grundlovsceremoni. Formålet med ceremonien er at fejre og markere dit danske statsborgerskab.

Er du i følge loven anført som bosiddende i Vordingborg Kommune, og er dit statsborgerskab betinget af, at du deltager i grundlovsceremonien, modtager du en personlig invitation (personer, der er optaget i Lov nr. 2188 af 29. december 2020 om indfødsrets meddelelse.

Der afholdes Grundlovsceremoni i Vordingborg Kommune onsdag den 14. april 2021 kl. 16.00 i byrådssalen på Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

Om ceremonien

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Tilmelding

For at tilmelde dig grundlovsceremonien, skal du skrive en sikker mail til post@vordingborg.dk via Borger.dk I mailen bedes du oplyse:

• Navn

• Adresse

• Fødselsdato

I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”.

Tilmeldingsfristen er fredag den 26. marts 2021.

Det er alene personer, der er bosat i Vordingborg Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien. Nye statsborgere vil også få en direkte invitation i eBoks.

På grund af sundhedsmyndighedernes anbefaleinger, herunder det skærpede forsamlingsforbud og kravet om afstand på 2 meter, er det desværre ikke muligt for familiemedlemmer, pårørende eller andre at deltage i ceremonien. Derudover vil pt. kommendende statsborgere blive inddelt i grupper på 3 personer. Det betyder, at du vil blive vist ind i byrådssalen til borgmester Mikael Smed sammen med to andre kommende statsborgere. På den måde kan alle nå at komme til, samtidig med at vi overholder restriktionerne.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det bemærkes, at erklæringen først skal underskrives under ceremonien og må ikke være underskrevet på forhånd.

Desuden skal du medbringe en gyldig legitimation. Gyldig legimitation er:

• Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

• Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

• Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.