Spring til indhold

Grundlovsceremoni for nye statsborgere

Tilmeldingsfrist fredag 11. marts.

Tilmelding til grundlovsceremoni for nye statsborgere i Vordingborg Kommune

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Formålet med ceremonien er at fejre og markere dit danske statsborgerskab.

Er du i følge loven anført som bosiddende i Vordingborg Kommune, og er dit statsborgerskab betinget af, at du deltager i grundlovsceremonien, modtager du en personlig invitation.

Der afholdes grundlovsceremoni i Vordingborg Kommune torsdag den 31. marts kl. 15.00 i byrådssalen på Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

Om ceremonien

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen.

Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati og herefter give hånd til borgmesteren.

Tilmelding

For at tilmelde dig grundlovsceremonien, skal du skrive en sikker mail til post@vordingborg.dk via Borger.dk I mailen bedes du oplyse:

• Navn

• Adresse

• Fødselsdato

• Antal gæster du ønsker at medbringe

I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”.

Tilmeldingsfristen er senest fredag den 11. marts 2022, og det er alene personer, der er bosat i Vordingborg Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det bemærkes, at erklæringen først skal underskrives under ceremonien og må ikke være underskrevet på forhånd.

Desuden skal du medbringe en gyldig legitimation. Gyldig legimitation er:

• Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndig-hed i Danmark,

• Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

• Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.