Spring til indhold

Gode og mindre gode takter i sundhedsprofil

Færre rygere, flere overvægtig og problemer med alkohol.

Ca. 180.000 tilfældigt udvalgte danskere svarede sidste år på spørgeskemaet ”Hvordan har du det?”. Over 1.000 mennesker deltog i undersøgelsen i Vordingborg Kommune.

Resultaterne er netop udgivet i Sundhedsprofil 2021, og generelt følger sundhedsudviklingen i Vordingborg Kommune udviklingen i resten af landet. Men kommunen skiller sig også ud på flere områder.

Både frem- og tilbagegang i Vordingborg

Det er fjerde gang siden 2010, der laves en sundhedsprofil over danskernes sundhed. Undersøgelsen kigger på alt fra overvægt og alkoholforbrug til mental trivsel og livstilssygdomme. Seneste undersøgelse blev lavet i 2017.

På landsplan tegner Sundhedsprofil 2021 et billede af, at danskerne ryger og drikker mindre, mens fortsat flere bliver overvægtige og mange bevæger sig for lidt.

I Vordingborg viser den nye sundhedsprofil blandt andet, at andelen af daglige rygere siden 2017 faldet fra 21,2% til 19,3%. Tallet er dog fortsat væsentligt over gennemsnittet på 16,1% i Region Sjælland.

61,1% er nu moderat eller svært overvægtige, mens det i 2017 var 59,5%. I Region Sjælland er det 57,6%.

Særligt på alkoholområdet skiller Vordingborg Kommune sig ud med en negativ udvikling. 16% viser tegn på et problematisk alkoholforbrug, hvilket er væsentligt flere end 13,4% i Region Sjælland. I 2017 var det 15,1%.

Omvendt er lidt færre borgere i Vordingborg Kommune stressede end ved sidste undersøgelse. Mens der i Region Sjællands ses en stigning fra 26,6% i 2017 til 28,7% i dag, er der i Vordingborg Kommune sket et mindre fald fra 29,3% i 2017 til 27,3% i dag. Men tallet er fortsat højt, og særligt ses en høj grad af stress og lav mental trivsel hos unge, både i regionen og på landsplan.

Endeligt lever næsten 6 ud af 10 ikke op til minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet, hvilket er det samme som i Region Sjælland.

Sundheden skal løftes i fællesskab

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Mette Høgh Christiansen ser både med glæde og bekymring på de nye tal.

"Det er positivt at se, at der er fremgang på flere væsentlige områder. Blandt andet i faldet i antallet af borgere, der ryger, og at der modsat landsplan er færre, der oplever stress. Men omvendt er blandt andet vores stigende alkoholforbrug, overvægt, manglende bevægelse og mentale trivsel hos unge dybt bekymrende."

"Den nye sundhedsprofil viser helt overordnet et behov for at sætte forebyggelse meget højt på dagsordenen. Vi har allerede iværksat en række lovende initiativer, der har fokus på flere af akilleshælene i den nye sundhedsprofil. Blandt andet i forhold til at hjælpe flere børn og voksne til at bevæge sig mere, til at få unge til at drikke mindre og til at hjælpe flere med at lægge tobakken på hylden. Og politisk er der bred enighed om, at vi skal være ambitiøse og tænke bredt for at løfte sundheden. Men samtidig er dette en anledning til at slå fast, at et væsentligt løft i sundheden kræver, at alle dele af samfundet bidrager til at vende udviklingen. Såvel på Christiansborg som i vores lokalsamfund."

"Hos os er det afgørende, at vi får tænkt sunde rammer og forebyggelse ind alle de steder, vi som kommune har mulighed for. Ikke mindst hos vores børn og unge, da vi ved, at vanerne i ungdommen ofte følger med ind i voksenlivet. Og vi kommer til at drøfte yderligere samarbejder og tiltag for både børn, unge og voksne i den kommende tid. - Vi er grundlæggende optimistiske. Undersøgelsen viser nemlig også meget positivt, at rigtigt mange faktisk er motiverede for - og gerne vil have hjælp til - at ændre deres livsstil. Her tror vi på, at vi kan gøre en forskel. Men det skal ske i fællesskab,"slutter Mette Høgh Christiansen.

FAKTA:

Sundhedsprofilundersøgelserne laves hvert 4. år og undersøger sundhed og trivsel hos borgere på 16+ år. 

Man kan læse Sundhedsprofil 2021 for alle kommunerne i Region Sjælland på www.regionsjaelland.dk/sund

Sundhedsprofilen bruges som et vigtigt værktøj i tilrettelæggelsen af sundhedsindsatser hos både regioner og kommuner.

Selvom levealderen fortsat stiger i Danmark, stiger den mindre end i eksempelvis Norge og Sverige og danskerne har flere livsstilssygdomme.