Spring til indhold

Fuld fart på græsslåningen

Vejrabatter og oversigtsarealer klippes nu.

Siden slutningen af maj måned har der været fuld gang i rabatslåningen i Vordingborg Kommune.

Lodsejere med frøgræsmarker har meldt ind, hvor de ønsker, at der skal klippes. Dette arbejde er nu udført.

I den kommende måned slår vi vejrabatter og oversigtsarealer samt under skilte, så disse er synlige. Først prioriteres de smalleste veje i kommunen, hvor højt græs i vejrabatterne kan blive en udfordring, hvis det lægger sig ud over kørebanen. Disse prioriteringer er primært for at tilgodese et trafiksikkerhedsprincip. Efterfølgende prioriteres cykelstier, så det høje græs ikke driller benarbejdet.

I perioder køres der med tre traktorer med udstyr, og i år køres der også i weekenderne – så hold øje med traktor og chauffør, når du møder dem – hold god afstand og vis hensyn.

I slutningen af juni forventes det, at sommer-rabat-klipningen er afsluttet. Klipperiet genoptages igen i slutningen af september.