Spring til indhold

Første spadestik til Nyt Rådhus – Borgernes Hus

Borgmester Mikael Smed tager første spadestik onsdag den 9. februar kl. 11.

Borgmester Mikael Smed tager onsdag den 9. februar første spadestik til det nye rådhus – Borgernes Hus på Valdemarstorvet i Vordingborg. Herefter går hovedentreprenøren G.V.L. Entreprise A/S i gang med at opføre huset, som forventes at stå klar til brug i løbet af sommeren 2023.

Det nye rådhus – Borgerne Hus samler flere borgernære funktioner under samme tag og giver mulighed for, at de kommunale faciliteter kan bruges af borgere og foreninger. Fx bliver den nye byrådssal et fleksibelt ”rum”, der kan bruges til kulturelle arrangementer, foreningsaktivitet mm.

Huset bliver bæredygtigt og energivenligt, så det lever op til Vordingborg Kommunes ambitioner i Vision 2030 om at være en grøn, bæredygtig og klimavenlig kommune. Det bliver bygget sammen med det eksisterende Job- og Borgerservice og bliver ét samlet hus for medarbejdere fra forskellige lokationer. Fx flytter det administrative personale, som i dag sidder i den gamle administrationsbygning i Langebæk, også ind i huset.

Det nye hus skal også være med til at styrke bymidten i Vordingborg og give basis for flere mennesker og mere aktivitet i centrum og Algade. Samtidig skal det skabe rammerne for en moderne og attraktiv arbejdsplads, der kan understøtte rekruttering, fastholdelse, samarbejde og udvikling.

Borgmester Mikael Smed glæder sig over, at byggeriet nu bliver skudt i gang.

”Vi har brugt mange år på at komme hertil. Men nu er vi i gang, og jeg ser utroligt meget frem til, at vores medarbejdere, borgere og foreninger kan begynde at bruge huset til næste sommer” siger han.

Vordingborg Kommune har fokus på at få begrænset generne fra byggepladsen mest muligt og har derfor også stillet en række krav til hovedentreprenøren om, hvordan og på hvilke tidspunkter arbejdet må udføres. Der vil dog i perioder forekomme støj, vibrationer og øget tung trafik til og fra byggepladsen.

Første spadestik bliver taget af borgmester Mikael Smed onsdag den 9. februar klokken 11.00 på byggepladsen på Valdemarstorvet.

Til dagen er inviteret medlemmer af kommunalbestyrelsen, repræsentanter fra MOE, PLH Arkitekterne samt ETN Arkitekterne som i samarbejde har projekteret huset, repræsentanter fra hovedentreprenøren G.V.L. Entreprise A/S samt repræsentanter fra Rambøll, som er byggeleder på byggeriet. Desuden er den interne styregruppe og følgegruppe inviteret.

Følg med i byggeriet

Vordingborg Kommune vil løbende orientere om fremdriften, tidsplaner mv. på rådhusbyggeriet på hjemmesiden www.vordingborg.dk/borgerneshus.