Spring til indhold

Første Seniorfolkemøde i Vordingborg

Afholdes d. 18. maj fra kl. 10:00-16:30, på Slotstorvet i Vordingborg.

Det første Seniorfolkemøde afholdes d. 18. maj fra kl. 10:00-16:30, på Slotstorvet i Vordingborg

Bliv klogere på ”det sunde seniorliv, og på hvordan man kan fastholde en hverdag med så høj livskvalitet som muligt.. Kom til debat med diverse specialister, politikere, Seniorråd og VorPanel om, hvorfor det er vigtigt at fremtidens seniorer er aktive, og hvordan en hverdag med så høj en livskvalitet som muligt kan opnås?

Der er i dag stor opmærksomhed på, hvor vigtigt det er selv at gøre en aktiv indsats for at leve et ønsket hverdagsliv. Vi lever længere og vil gerne kunne fastholde en hverdag, med så høj en livskvalitet som muligt - og helst være uafhængig af andres hjælp. Men når hjælpen bliver nødvendig, er der så hjælpere nok til at give den?

”De sidste to år med mange nedlukninger på grund af corona ses i den enkeltes øgede behov for hjælp til sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp. Mange har desværre oplevet, at blive mere syge og tabe funktionsniveau, når det ikke var muligt at komme i aktivitetscentrene, i klubber og i motionscentre eller kulturtilbud” udtaler ældrechef Susanne Johansen.

Øget hjælp øger behovet for personale på området. Så kom til debat om, hvordan vi samarbejder om at sikre rekruttering af medarbejdere og fastholder dem vi har. Og hvordan kan fremtidens seniorer i Vordingborg Kommune komme godt i gang med det aktive liv igen?

”Corona har desværre også haft den betydning, at de vante informationsmøder for seniorer, som før var rigtigt godt besøgt, nu har et begrænset fremmøde. Og det er nok tid til at tænke nyt.” fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget Mette Høgh Christiansen.

”Derfor er der stor politisk opbakning til at understøtte den forebyggende indsats med det nye tiltag som Seniorfolkemødet er. Det bliver forhåbentligt en tilbagevendende begivenhed. Jeg glæder mig til dagen,” siger hun.

Ved at komme til Seniorfolkemødet, vil der være mulighed for, at få:

• Råd og vejledning om forebyggelse og sundhedsfremme

• Råd og vejledning om kommunens og privates servicetilbud

• Råd og vejledning om kommunens aktivitets og bevægelsestilbud

• Støtte til at gøre brug af egne ressourcer

• Støtte til at bevare eller styrke sociale netværk

Ud over ovenstående, vil der også være mulighed for at lytte til eller være aktivi deltagende i den meget aktuelle debat med politikere fra Kommunalbestyrelsen, repræsentanter fra Seniorrådet og repræsentanter fra VorPanelet om:

• Hvordan vi kan rekruttere engagerede og kompetente medarbejdere til plejeområdet?

• Hvad skal der til for at borgerne bevarer livskvaliteten?

• Hvordan ser politikerne fremtidens seniorer?

For at sætte ekstra krydderi på dagen, vil der være gratis morgenbrød og kaffe/te til 150 personer.

På dagen kan der købes frokost inkl. en forfriskning for 75 kr. pr. person, men der kan også forudbestilles på: tlf. 20452515 eller på seniorfolkemoedet@vordingborg.dk (Der er mad til 150 personer)

Der vil være musikalsk underholdning ved KOL- koret og bandet Klør 5, samt mulighed for at deltage i bevægelsesaktiviteter ved bevægelsesagent Janne Bolin.

Seniorfolkemødet arrangeres i samarbejde med: Bycentrum Vordingborg, Ældre hjælper Ældre, Vordingborg Fri Fagskole, Othello Bageriet og Vordingborg Kommune

Se flere detaljer i programmet