Spring til indhold

Forlænger flerårige aftaler med foreninger

Foreninger får nu mulighed for at få en fast årligt tilskud mellem 2022 og 2024.

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid besluttede i 2018 at give et fast årligt tilskud til en række foreninger og kulturaktører i årene 2019 til 2021.

Ordningen har været en stor succes og derfor har Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid besluttet at forlænge aftalen - således at en række foreninger igen får mulighed for at få et fast årligt tilskud i årene 2022 til 2024.

Blandt foreningerne, der tidligere har modtaget et fast årligt tilskud, er Musikforeningen Cæcilia, Mødestedet Bernhard, Kunsthal 44, Kulturforeningen Pakhus8, Teaterforeningen Bøgestrømmen og Vordingborg Kunstforening.

Beslutningen om at tilbyde foreninger og kulturaktører et fast årligt tilskud i 2018 blev truffet på baggrund af, at en række foreninger og kulturaktører hvert år i årene 2016-2018 har indsendt en ansøgning og efterfølgende fået bevilget støtte til deres aktivitetsprogrammer med stort set samme beløb hvert år.

Alle modtagere af den flerårige støtte har skulle opfylde de samme kriterier, som modtager af midler af Vordingborg Kommunes Aktivitetspulje skal opfylde og årligt aflægge regnskab for, hvordan støtten er blevet brugt.

Derudover besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid i 2018, at modtagerne af støtten også skulle opfylde en række udvidede kriterier, bl.a. at foreninger og kulturaktører er forpligtet til at markedsføre deres tilbud.