Spring til indhold

Foreninger kan tjene ekstra penge

Kan ske ved at samle skrald og gøre købstæderne klar til turistsæsonen.

Foreninger, der ellers plejer at tjene penge til deres foreninger via festivaler, får nu mulighed for at tjene ekstra ved at samle skrald og gøre købstæderne i Vordingborg Kommune klar til turistsæsonen

Mange foreninger plejer at tjene penge til deres forening via festivaler og andre store begivenheder som på grund af corona er aflyst i år. Derfor har Udvalget for Bosætning, Økonomi og nærdemokrati i Vordingborg Kommune besluttet, at foreninger skal have mulighed for at tjene penge til deres foreninger ved at løse opgaver for kommunen hen over sommeren.

Arbejdsopgaverne tæller bl.a indsamling af skrald i de områder, hvor der færdes mange turister og vask af skraldespande og bænke i Præstø, Stege og Vordingborg centrum.

”Vi har et stærk og mangfoldigt foreningsliv i Vordingborg Kommune, der tilbyder sunde og nærende fællesskaber til både vores yngste og ældste borgere. Desværre har foreningerne haft et svært år på grund af corona, og vi vil gerne hjælpe foreningerne, så vi også har et stærkt og sundt foreningsliv på den anden side af corona. Derfor giver vi nu foreningerne mulighed for at tjene penge til deres forening ved at tilbyde dem opgaver, der gør vores kommune klar til turistsæsonen,” siger borgmester Mikael Smed.

Opgaverne, som de folkeoplysende foreninger i Vordingborg Kommune, får mulighed for at byde ind på, varierer i størrelse, ligesom de geografisk er spredt ud over hele kommunen, så flest mulige foreninger har mulighed for at være med. Opgaverne er valgt ud fra, at det skal være nemt at gå til uden for meget instruktion og udstyr.

Priserne, som foreningerne tilbydes, er sat ud fra lignende priser for opgaver, som frivillige kan løse, fx Hold Danmark Rent. Derved sikres det, at priserne ikke er i konkurrence med andre lignende tiltag.

Arbejdet med at understøtte foreningslivet i Vordingborg kommune er en del af en større proces med at skabe bedst mulige vilkår for foreningerne under coronakrisen.

Tilbage i februar besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid blandt andet en midlertidig ændring af tilskudsordningen, således at foreningerne har fået mulighed for at søge samme tilskud, som de fik forrige år. På den måde er foreningerne blevet hjulpet økonomisk igennem corona-krisen, i stedet for at blive ’straffet’ for manglende aktiviteter.

Alle folkeoplysende foreninger har via Vordingborg Kommunes foreningsportal fået information om, hvordan de kan byde ind på opgaver hen over sommeren. Der er frist for at byde på opgaver den 14. juli, og de tildeles efter først-til-mølle princippet.