Spring til indhold

Flere muligheder for at søge tilskud til forbedret handicaptilgængelighed

Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2021.

Det bliver fremover nemmere at søge tilskud til forbedringer af handicaptilgængeligheden på offentlige steder i Vordingborg Kommune. Det sker efter, at Klima- og Miljøudvalget har besluttet at udvide tilgængelighedspuljen til både at dække indvendige ombygninger i private bygninger med offentlig adgang, fx forsamlingshuse, sportshaller, klubhuse, uddannelsessteder, valgsteder mv., samt indvendige ombygninger i kommunale bygninger og arealer.

Formand for Klima- og Miljøudvalget Else-Marie Langballe Sørensen glæder sig over, at endnu flere nu kan søge tilskud til at forbedre forholdene for mennesker med handicap.

”Vi har som kommune en naturlig forpligtigelse til at sørge for, at alle mennesker med handicap kan tage del i vores samfund på lige fod med alle andre. De nye udvidede muligheder for at søge tilskud vil helt sikkert kunne bidrage til det formål. Så jeg håber, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at søge tilskud til projekter, som kan gøre det nemmere for borgere med handicap at få adgang til de offentligt tilgængelige bygninger og arealer i Vordingborg Kommune” siger Else-Marie Langballe Sørensen.

De nye udvidede ansøgningskriterier er vedtaget i tæt dialog med Handicaprådet, som fremover rådgiver om anvendelsen af puljens midler. Medlem af Handicaprådet Anders J. Andersen har været med til at udarbejde det nye administrationsgrundlag. Han glæder sig også over, at reglerne for at søge tilskud fra tilgængelighedspuljen nu er blevet forenklet.

”Det har været afgørende for Handicaprådet, at det skulle være nemmere at søge tilskud fra puljen, så vi kan få endnu flere til at benytte sig af muligheden og få de penge, der er afsat til formålet, omsat til konkrete tilgængelighedsforbedringer” siger Anders J. Andersen.

Tilgængelighedspuljen kan søges af både private og kommunale aktører, til handicapforbedringer af bygninger eller arealer, som er offentligt tilgængelige. Der er lige nu en ny ansøgningsrunde i gang med ansøgningsfrist den 1. maj.

Man kan læse mere om ansøgningskriterierne for tilgængelighedspuljen og finde ansøgningsskema på kommunens hjemmeside ved at søge på ”tilgængelighedspuljen”.