Spring til indhold

Flere hænder til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Opnormeres med to psykologer.

Der er pres på ventelisterne hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR. Pr. februar 2022 var der 278 sager som ventede på behandling.

Antallet af sager i PPR har de senere år oversteget kapaciteten i forhold til at kunne behandle de indkomne indstillinger i rimelig tid. Derfor prioriteres der midler til at opnormere med to psykologer til området fra 2022.

Opnormeringen skal sikre at ventetiden bliver nedbragt så PPR i højere grad kan betjene borgerne hurtigere. Samtidig kan PPR være tættere på lærere og pædagogers praksis, og dermed understøtte, når der er elever, som kræver særlig opmærksomhed, eller som allerede er visiteret et tilbud som bedst understøttes med tæt PPR-opfølgning.

Udgiften skal dækkes indenfor Børne- og Familieudvalgets budgetramme.