Spring til indhold

Flere frihedsgrader og styrket faglighed og trivsel i folkeskolen

Mulighed for kortere skoledage.

 

Som følge af udfordringer med faglighed og trivsel på skoler og ungdomsuddannelser pga. COVID19-restiktioner og -nedlukninger, vedtog folketinget den 1. juni 2021 en aftale om udvidelse og justering af den tidligere på året, indgåede aftale om styrkelse af faglighed og trivsel på landets skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Effekterne af aftalen blev drøftet i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 11. august 2021.

Aftalen betyder at folkeskoler, SFO’er samt fritids- og klubtilbud i Vordingborg Kommuner får samlet 0,7 mio. kr. i tilskud som bliver fordelt til de enkelte distriktsskoler og Ungdomsskolen og 10. klasse efter elevtallet i det netop startede skoleår.

Aftalen indebærer endvidere at skolerne får større frihedsgrader til at tilrettelægge undervisningen da der lempes på krav til planlægning og udførelse af undervisningen.

Udvalget for Børn, Unge og Familie har på den baggrund givet grønt lys til at skolerne i Vordingborg Kommune kan planlægge med kortere skoledage det kommende skoleår.