Spring til indhold

Fire skoleafdelinger er under tilsyn

Vordingborg Kommune har aktuelt fire skoler under tilsyn.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har aktuelt fire skoler under tilsyn i Vordingborg Kommune - to skoler har fået afsluttet deres tilsynssag.

Kulsbjerg Skoles afdeling Mern og afdeling Stensved har siden 2018 været under tilsyn, primært på grund af afdelingernes faglige resultater i de nationale test, men også på baggrund af trivselsmæssige indikatorer. I 2022 er Præstø Skole og Møn Skole, afdeling Fanefjord ligeledes udtaget til tilsyn. Præstø Skole er udtaget på baggrund af deres resultater i den nationale trivselsmåling, mens det for afdeling Fanefjord sker på baggrund af skolens faglige resultater i de nationale test.

En sammenligning på landsplan fra november 2021 viser, at i alt 25 kommuner havde skoler under tilsyn. På daværende tidspunkt havde Vordingborg, Kalundborg og Lolland kommuner hver fire skoler i tilsyn, og kun Aarhus havde flere skoler i tilsyn (fem), mens de resterende 21 kommuner havde hver en eller to skoler i tilsyn.

De fire skoleafdelinger, der er under tilsyn, arbejder målrettet på at hæve kvaliteten på de parametre, der giver anledning til tilsyn.

I skoleåret 2021/22 har styrelsen afsluttet tilsynssager for Gåsetårnskolen, afdeling Iselinge og Møn Skole, afdeling Stege.