Spring til indhold

Fire nye lokalplaner på Nyord og Ulvshale

Stor borgerinddragelse og første webinarer allerede her i marts.

Nyord By og halvøen Ulvshale får nye lokalplaner i år. I løbet af 2021 udarbejdes der ikke mindre end fire lokalplaner: En bevarende lokalplan for Nyord By, en bevarende lokalplan for aftaleområdet Sandvejen, en lokalplan for hele sommerhusområdet ved stranden/Ulvshalevej, med bevarende bestemmelser for de ca. 15 små bevaringsværdige sommerhuse og en lokalplan for sommerhusområdet i Ulvshaleskoven.

Processen starter i foråret med informerende webinarer for ejendomsejere og andre interesserede, og så snart det er muligt igen, vil der blive afholdt borgermøder forud for planforslagenes udarbejdelse.

Michael Larsen, formand for Udvalget for Plan og Teknik, ser frem til, at planerne skydes i gang:

”Det er et stort og tiltrængt arbejde, vi sætter i gang, og jeg glæder mig over, at de helt særlige og værdifulde områder, Nyord By og sommerhusområderne på Ulvshale, nu bliver lokalplanlagte. Her er store kulturelle og landskabelige værdier på spil, og jeg ved også, at der er mange engagerede ejendomsejere i områderne, som vi vil glæde os til at få så mange input som muligt fra," siger han.

Processen strækker sig over hele 2021, og udvider den indledende fase i lokalplanlægningen:

I foråret er det tilrettelagt for at involvere så mange parter i planerne som muligt. Det skal sikre at alle interesser bliver hørt og kan danne grundlag for sommerens og efterårets videre arbejde..

På en hjemmeside vil der blive informeret om alt, hvad der handler om planerne; Fra områdernes historie over tekniske kort til borgere og parters input samt datoer for møder og webinarer.

Her i marts inviteres til to webinarer, hvor deltagerne med interesse for lokalplanlægningen bliver præsenteret for nogle gode oplæg om områdernes kulturhistorie og bevaringsværdige bygninger: Blandt andre vil museumsinspektør Berit Christensen fra Museum Sydøstdanmark fortælle om områdernes kulturhistorie og Søren Vadstrup, som er lektor på Det Kongelige Akademis Institut for Bygningskunst og Kultur og forfatter til bogen Huse med Sjæl, vil holde oplæg om bygningsbevaring -og restaurering. Der vil også være oplæg om lokalplanlægning og planloven og ikke mindst om kommunens arbejde med klimatilpasning, og hvilken betydning det har for lokalplanområderne.

Møderne finder sted: Torsdag den 18. marts og torsdag den 25. marts, begge dage kl. 17-19.

Du kan læse om de to afteners program og følge med i lokalplanprocessen, webinarer, borgermøder og input fra borgere via https://www.vordingborg.dk/lokalplaner-ulvshale-og-nyord/

Du kan tilmelde dig ét eller begge webinarer ved at sende en mail til ropb@vordingborg.dk og vil herefter få tilsendt et link.

” Vi glæder os til at se så mange som muligt til vores webinarer, hvor vi håber, at denne lidt anderledes form giver både borgerne og os et godt grundlag for input til og arbejdet med planerne,” siger Michael Larsen og påpeger, at det er vigtigt ,at bevarelsen af områdernes særlige kulturarv går hånd i hånd med involveringen af lokalsamfundet.”