Spring til indhold

Elektriske Andelsbusser til Møn og Stevns

De første busser forventes i drift til sommer.

Det bliver nemmere og grønnere at komme rundt til turistattraktionerne på Møn og Stevns. Energi- og fibernetkoncernen Andel har bevilget 17 millioner kroner til et treårigt forsøg med eldrevne andelsbusser.

Forventningen er, at de nye elektriske busser allerede til sommer kan transportere op mod 50.000 andelshavere og turister til Møns Klint, Stevns Klint og andre attraktioner i nærområdet. Det vil understøtte turisme og lokal udvikling, afhjælpe presset på den trafikale infrastruktur og opbygge erfaringer med elektrisk bustransport.

Forsøget med grønne andelsbusser sættes i værk i et partnerskab mellem Andel, Region Sjælland samt Stevns og Vordingborg kommuner. Jens Stenbæk, Andels bestyrelsesformand, begrunder bevillingen:

- Som andelsselskab lægger det os på sinde at bidrage til vækst og udvikling lokalt og regionalt samt fremme fremtidens grønne energiløsninger. Vi håber, at vi med lanceringen af Andelsbusserne kan understøtte den lokale turisme og udvikling samt arbejde med at accelerere omstillingen af vores transport til el”, siger han og tilføjer: - Den grønne omstilling af persontrafikken går stærkt i øjeblikket, men der er endnu ikke mange erfaringer med den tungere transport som buskørsel uden for de større byer. Projektet bidrager derfor også med vigtige erfaringer for den grønne omstilling i og uden for regionen.”

Bevillingen er på 17 millioner kroner, og den er målrettet en treårig forsøgsperiode.

Lokal sammenhængskraft

De fire partnere skal nu i fællesskab afdække mulighederne og udvikle en model for busdrift og køreplaner. Ambitionen er, at bussen skal køre i pendul- eller rutefart hele sommerperioden og herudover fredag til søndag resten af året.

Borgmester i Stevns Kommune, Henning Urban Dam fortæller:

- Stevns Kommune er inde i en rivende udvikling, og oplever en støt stigende interesse fra endags- og flerdagesturister, som især søger mod verdensarvsdestinationen ved Stevns Klint. Med et stort anlagt besøgscenter på vej og ikke mindst vores fokus på grøn omstilling og bæredygtig udvikling, ser jeg det både som et meget spændende men også nytænkende tiltag med stort potentiale, siger han.

Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed glæder sig over muligheden for at få en elektrisk Andelsbus til Møn:

- Vi er utroligt glade for at være en del af forsøget med Andelsbusserne. Projektet falder rigtig godt i tråd med, at vi lige nu arbejder på at finde nye løsninger på de trafikale udfordringer, der er opstået i takt med den stigende turisme på Møn de seneste år. Forsøget med grønne Andelsbusser understøtter også vores ambition om at videreudvikle den bæredygtige turisme på Møn og den grønne omstilling i Vordingborg Kommune generelt. Vi ser også gode muligheder i at projektet kan spille sammen med de private initiativer, som de sidste par år har drevet en gratis turistbus på Møn. Der er mange spændende perspektiver i det her nye samarbejde” siger borgmester Mikael Smed.

Hvis projektet bliver en succes, ønsker begge kommuner at videreføre bussen helt eller delvist. En af de første opgaver for partnerkredsen er at finde en lokal organisation, der kan stå for den praktiske udmøntning af projektet herunder at lave aftaler med vognmænd og sikre den løbende drift.

Partnerskab for Regional udvikling

Region Sjælland er blandt andet kendetegnet ved en stor geografi og mange spredte turistattraktioner og kultur- og fritidsaktiviteter. Og det kan udfordre den trafikale infrastruktur, lyder det fra Regionsrådsformand Heino Knudsen:

- Region Sjælland har meget smuk natur og mange spændende turistattraktioner, men der mangler i høj grad muligheder for at komme fra de større byer og ud til destinationerne. Ved at facilitere partnerskabet for Andelsbusser, kan vi sætte skub i en regional udvikling, der skaber bedre sammenhæng mellem land og by, på en grøn og bæredygtig måde, så vores mange attraktioner er tilgængelige for regionens mange borgere og besøgende, siger Heino Knudsen

Fakta om Andels bevilling til Andelsbusserne

Det er Andels bestyrelse, der har bevilliget de 17 millioner kroner til projektet som en del af sit kollektive samfundsbidrag.

Andel øgede sit økonomiske samfundsbidrag i 2020 og etablerede i den forbindelse en pulje, der skal skabe værdi i regionen ved at fremme den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse samt viden om fremtidens energisystem. Samtidig skal projekterne have nærhed til Andels grundlæggende DNA som andelsselskab, der handler om fællesskab og energi.