Spring til indhold

Ekstra pulje til folkeskolerne’ og flere lærere i folkeskolen

Faglige indsatser og løft af folkeskolen.

Elevers faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af folkeskoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud i 2020 og 2021.

På den baggrund har Vordingborg kommune modtaget 787.256 kr. til ekstra faglige indsatser i forbindelse med undervisningen, 344.327 kr. til ekstra indsatser i PPR, 117.384 kr. til ekstra indsatser i klubberne og 38.345 kr. til elevrådene i kommunen. Pengene skal bruges til at styrke trivelsel og faglighed hos eleverne.

Regeringen og aftalepartierne har afsat midler til et generelt løft af folkeskolen og i den forbindelse har Vordingborg kommune modtaget 2.584.000 mio kroner, som skal bruges til flere lærere i folkeskolen.

Pengene fra begge puljer fordeles til skolerne, efter elevtal.