Spring til indhold

Dynamisk Driftsplan giver debat og højere græs

Højt græs og farverige blomster er noget, de fleste har en holdning til.

I vinters blev borgerne i Vordingborg Kommune spurgt: Hvordan ønsker I de offentlige grønne arealer skal se ud?

1.500 borgere gav deres stemme til kende i en online spørgeskemaundersøgelse. Her var det helt tydeligt, at størstedelen ønskede, at man i Vordingborg Kommune skal ”lade naturen råde”.

- Vi går meget op i at inddrage vores borgere alle de steder, det giver mening, også i den grønne drift. Derfor var det helt naturligt for os at spørge borgerne, hvad de ønsker, der hvor de lever, der hvor de bor. I Plan- og Teknikudvalget besluttede vi i foråret at sige ja tak til den nye Dynamiske Driftsplan, hvor langt størstedelen af borgerne har svaret, at de ønsker, at vi skal ”lade naturen råde”, siger Michael Larsen, Formand for Plan- og Teknikudvalget og fortsætter:

- Det er nyt for os, det er nyt for vores medarbejdere, og det er nyt for borgerne. Vi er alle i en læringsproces i de her måneder, og det er hele tiden en balancegang, hvor og hvor meget vi skal slå og hvorhenne. Vi prøver at ramme rigtigt første gang, men vi må også erkende, at det meget våde forår gjorde, at græsset voksede i raketfart, og vi havde svært ved at følge med. Og så tager natur tid. Når man laver så store ændringer, så er tingene ikke 100 % fra den ene dag til den anden.

Den Dynamiske Driftsplan blev vedtaget af et enigt Plan- og Teknikudvalg i april 2021. Allerede få dage efter blev driften af de grønne arealer omlagt, og medarbejderne begyndte at modtage undervisning i, hvordan man skaber mere biodiversitet, og hvordan der skal klippes og driftes de steder, hvor naturen skal råde.

Plan- og Teknikudvalget har besluttet, at Den Dynamiske Driftsplan skal del-evalueres i 2022 og evalueres endeligt i 2024.

- Vi har modtaget næsten lige dele ris og ros efter, vi er begyndt at drifte vores grønne arealer efter paradigmet ”Lad naturen råde”. Det er vi glade for. For det er nu engang dem, der bor ude i lokalområderne, der har den bedste forudsætning for at melde ind til os, hvordan lokale og gæster anvender arealerne, siger Lise Thorsen, Chef for Afdelingen for Trafik og Ejendomme og fortsætter:

- Vi gør alt det bedste, vi kan lige nu, for at nå rundt til alle de offentlige grønne arealer og tilpasse indsatsen ud fra, hvordan de enkelte arealer bruges af borgerne. Vi har valgt at intensivere klipningen på de bynære arealer. Det har vi gjort, fordi mange i byerne har udtrykt ønske om et mindre “vild med vilje udtryk” i selve byerne. Det lytter vi naturligvis til. Vi modtager rigtig mange henvendelser med ønsker og forslag til, hvordan græsset skal klippes, og hvilke farver der skal være i urteblandingerne. De henvendelser er vi meget taknemmelige for. Det er ikke alle ønsker, vi kan imødekomme lige nu. Men vi vil tage tilbagemeldingerne med i den politiske del-evaluering i 2022.

Hvis man har forslag til noget, man mener, der kan gøres bedre, noget Vordingborg Kommune skal være opmærksomme på, eller noget man gerne vil have uddybet, så er man velkommen til at sende en mail til trafikogpark@vordingborg.dk

Læs mere på vordingborg.dk/voresarealer