Spring til indhold

Dialogmøder mellem foreninger og politikere

Den 19. marts kan foreninger invitere kommunalpolitikere til dialogmøde.

Dialogmøder er en del af Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel og en mulighed for, at foreninger herunder lokalfora kan invitere deres lokalpolitikere til dialog om et overordnet emne. 

Kommunalbestyrelsen har reserveret fire datoer i løbet af året til dialogmøder, og den første dato er:

Tirsdag den 19. marts klokken 19:00-21:00.

Til et dialogmøde er det foreningen, der er vært. Det er også foreningen, der udarbejder dagsordenen, og som sørger for, at der bliver taget referat. Dialogmøder skal som udgangspunkt være åbne for alle interesserede borgere og være om et overordnet emne.

Du kan læse mere om konceptet på vores hjemmeside: vordingborg.dk/politik/naerdemokrati/moder-med-politikerne

Hvis du og din forening ønsker at invitere til dialogmøde, kan I kontakte Pernille Bertram-Larsen
senest den 4. marts på: perbe@vordingborg.dk