Spring til indhold

Dialogmøde om Stege voldanlæg som fortidsminde og bypark

Dialogmøde afholdes den 26. oktober.

I forbindelse med tilblivelsen af en helhedsplan for Stege Vold indbyder Vordingborg Kommune til dialog med borgerne. Dialog om områdets betydning og den fremtidige udvikling – både som fortidsminde og bypark.

Oplægget er: Vi går på opdagelse i fortid og nutid – så vi sammen kan danne en fælles fremtid.

Helhedsplanen skal rumme tiltag, som kan understøtte liv omkring det fredede fortidsminde.

Historisk har volden haft en enorm betydning for Stege by, og har det stadigvæk. Helhedsplanen skal rumme en strategi for beplantningen, som sammen med forskellige tiltag, skal understøtte fortællingen af volden som et velbevaret fortidsminde, samt være en grøn rekreativ forbindelse. Stege Vold er underlagt Museumsloven, hvilket medfører en række restriktioner. Lovgivningen er rammen om projektet, men der er mange muligheder for forskellige tiltag.

”Vi har brug for borgernes ideer, brugsvaner og synspunkter til stiforbindelser, opholdsmuligheder og forbindelsen til både Stege bugt og Stege nor. Vi vil fokusere på udvalgte områder, som sammen skaber helhed. Her er brugerne af området de bedste sparringspartnere vi kan få” udtaler Lise Thorsen, Chef for Trafik og Ejendomme.

Dialogmødet finder sted:

Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl.16:30-18:30

i Mønshallerne - Platanvej 40, 4780 Stege.

Der vil være vand og en sandwich til den lille sult.

Af hensyn til planlægning og forplejning, så må man meget gerne tilmelde sig på: trafikogpark@vordingborg.dk  inden den 21. oktober.

Afdelingen for Trafik og Ejendomme og Afdelingen for Plan og By håber så mange som muligt med interesse for Stege Vold har lyst til at deltage med deres ideer.